Werken aan een duurzaam personeelsbeleid

Werken aan een duurzaam personeelsbeleid

Vrijdag 1 september 2023

Werken aan een duurzaam personeelsbeleid

Personeelstekorten en de hoge verzuimcijfers zijn een erg ongelukkige combinatie. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Onze suggestie: werken aan een complete verzuimaanpak met vitaliteit en duurzaamheid als uitgangspunt. 

De impact van verzuim

Voor veel mkb-bedrijven is verzuim een grote zorg. Een fulltime werknemer verzuimt gemiddeld 10 werkdagen per jaar. Vooral als het verzuim langer duurt, is de impact gigantisch. Het gaat dan niet alleen om de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie, maar ook om de gemiste opdrachten, de hogere werkdruk voor de overige medewerkers of hogere faalkosten. De daadwerkelijke kosten bij ziekte overstijgen daarom de loonkosten. Daarom moet de nadruk liggen op een preventief verzuimbeleid. 

Investeren in duurzame inzetbaarheid

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn het uitgangspunt bij het uitstippelen van het personeelsbeleid. Investeren in duurzame inzetbaarheid houdt medewerkers gezond, gemotiveerd en productief. Maar hoe organiseer je dit? Het begrip is zo veelomvattend, dat werkgevers vaak door de bomen het bos niet meer zien. Maar dat het zo veelomvattend is, hoeft geen probleem te zijn. Accepteer als werkgever dat je niet in één keer alles goed kan doen. Maar weet ook dat iedere stap die je zet, heel veel kan helpen. 

Voorbeelden van stappen die je direct kan zetten:

  • Het verzuimprotocol vernieuwen en delen met alle medewerkers. Een protocol dat past bij de aard van het bedrijf kan het ziekteverzuim verlagen.
  • Besteed aandacht aan het belang van een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld door vers fruit aan te bieden op de werkvloer en beweging te stimuleren. Bijvoorbeeld met het invoeren van het lopende overleg. Voer gesprekken terwijl je buiten gaat lopen. Het liefst in een groene omgeving, dit werkt namelijk stress-verlagend.
  • Financiële fitheid en fysieke en mentale gezondheid hangen nauw samen. Probeer signalen te herkennen, zoals vragen over het moment van salarisbetaling of verzoeken om een voorschot op het salaris te ontvangen. En bied ook oplossingen aan. Zoals door het hulpaanbod breed bekend te maken. 

Vergeet RI&E niet als onderdeel van duurzaam personeelsbeleid

Werkgevers mogen ook RI&E niet vergeten. Hiermee kun je gestructureerd risico's aanpakken om zo de kans op aan werk gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot het minimum te beperken. Het is niet alleen een wettelijke verplichting, maar verhoogt ook de betrokkenheid van het personeel. Let er daarbij op dat de RI&E en het bijbehorende Plan van aanpak actueel blijven. Dat wordt nog wel eens vergeten. 

Employer branding

Wanneer medewerkers nu en in de toekomst toegevoegde waarde bieden én zelf meerwaarde ervaren, spreek je over duurzame inzetbaarheid. Dit draagt ook bij aan employer branding. Zeker nu het lastig is goed personeel te vinden, is het behouden van goed personeel extra belangrijk. Je wilt een aantrekkelijke werkplek bieden en zorgen dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Betrokken medewerkers zijn productiever en loyaler aan de organisatie. Oftewel, een win-win situatie. 

Gebruik wet- en regelgeving in je voordeel

Het is essentieel dat je de verplichtingen uit wet- en regelgeving volgt. Zoals een contract met een arbodienst (arbowet) en 104 weken loon doorbetalen van een zieke medewerker (Wet Wulbz). In onze advisering kijken wij veel verder. Wij zorgen dat de verplichtingen vóór je gaan werken. 

Een voorbeeld van hoe u het verschil kan maken: het contract met een arbodienst is verplicht. Maar niet alle arbodiensten zijn hetzelfde. Onze casemanagers zijn uw sparringpartner; een verlengstuk van uw personeelsafdeling. Zeventig procent van het verzuim heeft geen medische reden. Een bedrijfsarts is de enige persoon die mag vaststellen of de medewerker zijn werk nog kan doen bij de klachten die hij of zij heeft. Samen met de casemanager kun je de echte redenen van het verzuim en de structurele oplossing zoeken. 

Samen werken aan duurzaam personeelsbeleid

Vaak blijven kansen onbenut om werknemers aan het werk te houden of terug te laten keren. Omdat wij de regelgeving en de mogelijkheden goed kennen, kunnen wij samen met jou een goede verzuimaanpak starten. Duurzaam personeelsbeleid is hier een onderdeel van. Bel 0172 611 116 om een afspraak te maken zodat we met jou kunnen sparren over het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het verlagen van het verzuimpercentage en de kosten voor ziekteverzuim.