Welk verzekerd bedrag voor de AVP?

Welk verzekerd bedrag voor de AVP?

Donderdag 3 september 2020

Welk verzekerd bedrag voor de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)?

Als iemand door uw toedoen gewond raakt, bent u hiervoor aansprakelijk. U moet dan de schade betalen. Het schadebedrag kan enorm oplopen, zeker als het letsel ertoe leidt dat het slachtoffer niet meer kan werken. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt die financiële gevolgen van de aansprakelijkheid. Dat geldt voor schade aan spullen en schade aan de gezondheid van mensen. Maar welk verzekerd bedrag is toereikend?

Wat is de dekking van de AVP?

De meeste verzekeraars verlenen werelddekking. Als voorwaarde geldt dat je als verzekerde in Nederland woont. Wat is uitgesloten?

  • Schade met of door motorrijtuigen. Dit is geregeld in de motorrijtuigenverzekering.
  • Schade door opzet, tenzij veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar.
  • Een schadevoorval tussen twee personen op dezelfde polis.
  • Schade op uw werk of in uw eigen bedrijf.

Het juiste verzekerde bedrag

Omdat vaker schadevergoedingen van meer dan 1 miljoen euro worden toegekend, liggen verzekerde bedragen bij huidige AVP’s hoger dan in het verleden. Bedragen onder € 1,25 miljoen worden niet meer aangeboden. Vanwege de hoge schadebedragen wordt meestal een verzekerd bedrag van € 2,5 miljoen gekozen.

Is uw verzekerde bedrag te laag?

Soms komt het nog voor dat een AVP een te laag verzekerd bedrag heeft. Dus onder € 1,25 miljoen. Ons advies is om direct in actie te komen als dat voor u geldt. Het verschil in premie is meestal klein als u het verzekerde bedrag verhoogt. Wij helpen u natuurlijk graag met het aanpassen van uw aansprakelijkheidsverzekering. Bel voor advies 0172 611 116 of vul het contactformulier in.

Contactformulier advies AVP