WEGAS: is een verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid nodig?

WEGAS: is een verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid nodig?

Maandag 10 juli 2023

WEGAS: is een verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid nodig?

Bij de risico-inventarisatie van organisaties met personeel kijken wij ook altijd naar werkgeversaansprakelijkheid. Als werkgever ben je aansprakelijk wanneer een medewerker onder werktijd letsel oploopt. Dit gaat verder dan alleen de werkvloer. Voor dit risico kan een WEGAS verzekering afgesloten worden.

Offerte aanvragen

Zorgplicht voor werkgevers

Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Doet hij dat niet en gaat het fout? Dan kan hij aansprakelijk worden gesteld op grond van zijn werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 BW). Maar hoe zit dat met een verkeersongeval tijdens het werk? De werkgever heeft immers geen invloed op wat er op de openbare weg gebeurt en kan daar geen voorzorgsmaatregelen treffen zoals hij dat op de werkvloer wel kan. Hoe ver gaat zijn aansprakelijkheid dan?

Arena-arrest leidt tot introductie WEGAS-verzekering

Dat werkgeversaansprakelijkheid heel ver gaat, kwam aan het licht door het Arena-arrest. Tijdens werkzaamheden aan de Amsterdam Arena vond een eenzijdig ongeval plaats. De bestuurder van een bedrijfsbusje en twee collega's, die als passagiers in het busje zaten, liepen letsel op. Het letsel van de passagiers was gedekt door de autoverzekering van het bedrijfsbusje. De WA-dekking bij een autoverzekering biedt echter geen dekking voor schade aan de bestuurder. De bestuurder spande vervolgens een zaak aan om zijn schade op zijn werkgever te verhalen.

Deze zaak is nu bekend als het Arena-arrest. De uitspraak was dat de werkgever op basis van goed werkgeverschap moet zorgen dat zijn werknemers goed verzekerd zijn. In dit geval had de werkgever dus maar voor een behoorlijke, alles afdekkende, verzekering moeten zorgen.

In reactie op deze uitspraak hebben verzekeraars de zogenoemde WEGAS-verzekering geïntroduceerd. Deze verzekering voorkomt dat werkgevers zelf voor dit soort schade moeten opdraaien.

Dubbele dekking naast AVB en verzekering motorrijtuigen?

Werkgevers denken vaak dat dit risico al verzekerd is dankzij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of de WA-dekking voor de motorrijtuigen. Soms is de verzekering voor motorrijtuigen ook nog aangevuld met een losse dekking voor de schade van en aan inzittenden. Maar dan nog is de WEGAS-verzekering toch nodig.

  • AVB: Overkomt de bestuurder van een motorrijtuig iets tijdens de uitoefening van werkzaamheden voor het bedrijf? Dan is de AVB niet aan te spreken, omdat schade met of door motorrijtuigen is uitgesloten van de verzekeringsdekking.
  • WA: Is de bestuurder zelf de veroorzaker van het ongeval, dan valt de schade niet onder de WA-verzekering van het motorrijtuig. Schade aan de bestuurder zelf is van de WA-dekking uitgesloten. Wordt de werknemer door iemand anders aangereden en is deze persoon aansprakelijk, dan kan de schade verhaald worden op de WA-verzekering van deze aansprakelijke derde.
  • Inzittenden verzekeringen: Rijdt een werknemer in zijn eigen voertuig, dan heeft de werkgever geen invloed op de verzekeringen voor inzittenden die daarvoor zijn afgesloten. Deze verzekeringen zijn gekoppeld aan het voertuig. De werkgever is geen eigenaar van het voertuig en kan daar dus geen verzekeringen voor regelen.
    Als er met motorrijtuigen wordt gereden waarvan de werkgever eigenaar is, heeft deze daar mogelijk een schadeverzekering- of ongevallen inzittenden verzekering voor gesloten die de schade wel dekt. Daarbij kan wel nog sprake zijn van beperkte verzekerde bedragen of alleen uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Wat is er verzekerd met een WEGAS

  • De WEGAS biedt dekking voor zowel zaak- als personenschade van de werknemer opgelopen tijdens een verkeerongeval onder werktijd. De verzekeraar kijkt hierbij niet naar wie er aansprakelijk is. Hierdoor kan er vaak snellere schadeafhandeling plaatsvinden.
  • De dekking geldt zowel voor schade ontstaan wanneer een werknemer in zijn eigen motorrijtuig rijdt als wanneer er in een motorijtuig van de werkgever wordt gereden. Zolang het ongeval maar plaatsvindt tijdens uitoefening van werkzaamheden voor het bedrijf.
  • Woon-werkverkeer valt niet ostandaard onder de dekking. Bij sommige verzekeraars kan woon-werkverkeer wel meeverzekerd worden onder de WEGAS.
  • De dekking is alleen voor werknemers. Mensen die zich in het voertuig bevinden en die geen werknemer zijn, vallen niet onder de dekking. Bij sommige verzekeraars is het wel mogelijk de dekking uit te breiden voor overige inzittenden van het voertuig.

Advies over de verzekering WEGAS

Verrichten werknemers van jouw bedrijf werkzaamheden waarbij zij gebruik maken van motorrijtuigen? Dan is het altijd verstandig om te kijken of aanvullend een WEGAS verzekering afgesloten moet worden. Zeker als werknemers met hun eigen voertuigen rijden en er niet bekend is welke verzekeringen zij daar zelf voor hebben afgesloten.

Natuurlijk denken onze risicomanagers graag met je mee. Wij helpen je voorkomen dat bij schade blijkt dat je een en ander niet goed geregeld hebt. En dat je dus zelf voor de schade van een werknemer op moet draaien. Bel 0172 611 116 voor een adviesgesprek of vraag vrijblijvend een offerte aan via het offerteformulier voor de WEGAS verzekering.

  Offerte WEGAS verzekering

 

Schadevoorbeeld WEGAS

Yuri en Petra hebben al jaren een goed lopende bistro. Door de coronacrisis en het sluiten van hun restaurant hebben zij besloten maaltijden te gaan bezorgen. Omdat het niet om grote hoeveelheden gaat, hebben zij zich niet aangesloten bij een bezorgdienst. Hun restaurantmanager, Bart, is fervent kitesurfer en heeft een bestelbusje. Hij biedt aan om daarmee te helpen met het bezorgen van de maaltijden. Het busje heeft Bart volledig casco verzekerd.

Yuri en Petra vragen hun assurantieadviseur of zij nog verzekeringen moeten regelen wanneer zij op deze manier maaltijden gaan bezorgen. De adviseur adviseert om aanvullend op hun AVB een WEGAM te sluiten voor het risico dat Bart wat overkomt tijdens het bezorgen van de maaltijden. Zij gaan hiermee akkoord. Nog geen twee maanden later raakt Bart tijdens het bezorgen door gladheid in de slip en botst tegen een lantaarnpaal op. Bart loopt daarbij letsel op aan zijn arm en er zit een flinke deuk in de bumper van zijn bestelbusje.

Voor het letsel kan nu een beroep worden gedaan op de WEGAM van Yuri en Petra. De cascoverzekeraar van Bart vergoedt de schade aan de bumper. Bart heeft een eigen risico van € 250,- en valt terug in schadevrije jaren. Ook hier heeft de WEGAM van Yuri en Petra iets voor in de voorwaarden opgenomen. Het eigen risico van Bart wordt vergoed en tevens het verlies aan korting wegens schadevrij rijden gedurende twee jaar.

Dit voorbeeld is afkomstig van verzekeraar De Vereende