Waterschade en uw verzekeringen

Waterschade en uw verzekeringen

Dinsdag 29 juli 2014

Waterschade en uw verzekeringen

Er is steeds meer schade door extreme buien. De gevolgen van de forse regenbuien van 28 juli 2014 waren daarvan een duidelijk voorbeeld. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) liet weten dat de schade circa tien miljoen euro bedraagt. De berekende schade gaat alleen over particuliere woningen. Daarom zetten wij graag nog eens op een rijtje wat wel en niet verzekerd is bij waterschade.

Voor alle verzekeringen geldt natuurlijk dat de polisvoorwaarden altijd leidend zijn, maar er zijn wel een paar vaste regels als het gaat om waterschade. In de meeste gevallen wordt de schade vergoed door de inboedelverzekering en/of opstalverzekering. Er bestaan veel verschillende soorten inboedel- en opstalverzekeringen. De meeste verzekeringen dekken:

  • Schade door regenwater dat plotseling en onvoorzien via het dak uw huis is binnengekomen.
  • Waterschade door een gesprongen leiding die aangesloten is op de waterleiding.
  • Waterschade door een gebroken aquarium of een kapot waterbed.

Verzekeringen die uitgebreider zijn, dekken vaak ook schade door water dat via de begane grond is binnengestroomd. Bijvoorbeeld doordat er een put overstroomt. Sommige woonhuisverzekeringen dekken ook de kosten voor het opsporen van een breuk in de leiding. Of de kosten om de leidingen te herstellen bij vorstschade.

Wanneer geen vergoeding?

Waterschade wordt alleen vergoed als de schade plotseling en onvoorzien ontstaat. Stroomt bijvoorbeeld water uw huis binnen omdat de dakgoot vol bladeren zit? Dan had u dit kunnen zien aankomen. Hetzelfde geldt als u de ramen en deuren open laat staan tijdens een harde regenbui. Dit zijn redenen voor een verzekeraar om de schade niet te vergoeden. Ook schade door overstromingen is niet gedekt door de inboedel- en opstalverzekering. Hiervoor bestaat ook geen aparte verzekering. Wel zijn verzekeraars hiervoor op zoek naar een oplossing.

Heeft u schade?

Kom altijd op tijd met uw melding van schade. Onze adviseurs kunnen u dan adviseren hoe u met de schade om kunt gaan en begeleiden u bij het inschakelen van de verzekering. Het schadeformulier kan online ingevuld worden.

Schade aan bedrijfspanden

Voor bedrijfspanden is waterschade ook verzekerd zoals dat voor particulieren geldt. Een belangrijk verschil is echter dat vaak in de voorwaarden is opgenomen dat schade die is veroorzaakt door terugstromend water van de openbare riolering dat via afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen het gebouw is binnengedrongen uitgesloten is op de dekking.

Hoe kunt u schade voorkomen?

Wateroverlast door hevige regenval is vrijwel niet te stoppen, maar toch is het wel mogelijk om de schade te beperken. Dit doet u door zo min mogelijk (waardevolle) spullen op de vloer te bewaren. De kans dat het water uw bezittingen aantast is veel kleiner wanneer deze hoog (en droog) staan.

Initiatieven om schadelast regen te beperken

Verzekeraars denken mee om in de toekomst met slimmer bouwen en een betere waterafvoer schade zo veel mogelijk te beperken. In de gemeente Rotterdam constateert men bijvoorbeeld dat de stad zo is dichtgebouwd dat de riolen intense regenbuien niet meer aankunnen. Waterpleinen, ondergrondse infiltratiesystemen en waterberging in parkeergarages kunnen de riolen ontlasten. Ook vergroening helpt. De stad is daarom een campagne gestart om inwoners aan te sporen hun tuinen minder te betegelen.