Wat moet u weten over de verzuim-ontzorg-verzekering?

Wat moet u weten over de verzuim-ontzorg-verzekering?

Maandag 5 augustus 2019

Wat moet u weten over de verzuim-ontzorg-verzekering?

Nederland kent strenge regels voor de loondoorbetaling aan zieke werknemers. Zo moeten werkgevers het loon van een werknemer bij ziekte de eerste twee jaar doorbetalen. Ook komen er veel verplichtingen voort uit de Wet verbetering poortwachter. Veel kleine werkgevers zijn daarom onzeker over dit onderwerp. Om hen tegemoet te komen wordt volgend jaar de verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd.

Ziekteverzuim: hoe is het nu geregeld?

De meeste werkgevers verzekeren zich al tegen de financiële risico’s van de verplichte loondoorbetaling. Bij bedrijven met minder dan zeven werknemers heeft 75% een verzuimverzekering en bij bedrijven tussen zeven en vijftien werknemers zelfs 85%. Verstandig, want de kosten van een zieke werknemer zijn hoog omdat ze veel verder gaan dan alleen het salaris.

Wat verandert met de verzuim-ontzorg-verzekering?

Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de verzuim-ontzorg-verzekering er precies uit komt te zien, maar de belangrijkste uitgangspunten zijn wel bekend. Naast een dekking van het financiële risico, is het doel om kleine werkgevers te helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. De verzekering is altijd gekoppeld aan een arbodienst. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor re-integratieactiviteiten.

Met de verzuim-ontzorg-verzekering loopt de werkgever als hij deze verzekering afsluit geen risico op een loonsanctie van het UWV. Als de werkgever nu al een goede verzuimverzekering en arbodienst heeft, is dat risico er overigens ook niet. Het is dus een nieuw product dat bestaat uit al bestaande diensten.

Wat zijn de gevolgen voor de premie?

Het kabinet geeft een premiekorting van in totaal 450 miljoen euro. Kleine werkgevers kunnen hier waarschijnlijk van profiteren, maar hoe de korting precies wordt geregeld is niet duidelijk.

Hoe VMD Koster u ontzorgt: verzuimverzekering en arbodienst met casemanager

Ontzorgen van bedrijven bij hun verantwoordelijkheid voor ziek personeel is het uitgangspunt van het plan. Dat is echter niet nieuw. Want als adviseur van werkgevers doen wij dit nu ook al samen met de verzuimverzekeraar en de casemanager van de arbodienst. Door bij VMD Koster een verzuimverzekering met daaraan gekoppeld een goede arbodienst af te sluiten, wordt u ook al volledig ontzorgd. Ook na 1 januari 2020. Natuurlijk kijken we ook of overstappen naar de verzuim-ontzorg-verzekering interessant is.

Advies over de verzuimverzekering