Wat moet ik doen bij een aanrijding in het buitenland?

Wat moet ik doen bij een aanrijding in het buitenland?

Maandag 31 juli 2017

Wat moet ik doen bij een aanrijding in het buitenland?

Raakt u in het buitenland betrokken bij een ongeval, dan krijgt u bij de afwikkeling te maken met andere wetgeving. Het recht van het land waar het ongeval plaatsvond, is bepalend voor de afwikkeling van de schade. Wanneer het onverhoopt tot een aanrijding komt, dan is het goed om te weten hoe u moet handelen. Rechtsbijstandverzekeraar Arag geeft een aantal tips.

Tip 1: Vul het schadeformulier duidelijke en compleet in

Bent u betrokken bij een ongeval? Breng dan eerst uzelf en andere verkeersdeelnemers in veiligheid. Bel altijd de politie. Deze zal echter in veel landen niet komen als er geen sprake is van letsel. Zeker wanneer de politie geen proces-verbaal opmaakt, is het essentieel om het schadeaangifteformulier zo duidelijk en compleet mogelijk in te vullen.

Tip 2: Denk aan getuigen, kentekens en de situatieschets

Zorg er ook voor dat de wederpartij een handtekening op het schadeformulier plaatst. Vul altijd de namen en adressen in van eventuele getuigen. Zorg er met name voor dat de kentekens van de voertuigen duidelijk vermeld worden. Teken in elk geval een duidelijke situatieschets in op het formulier, omdat de Nederlandse tekst voor een buitenlandse wederpartij niet te controleren is.

Tip 3: Doe geen uitspraak over aansprakelijkheid

Laat u ten opzichte van de wederpartij niet uit over de aansprakelijkheid. Als dat gezien de verkeerssituatie veilig kan, dan is het voor de beoordeling van de aansprakelijkheid vaak zinvol om foto’s van de aanrijdingssituatie te maken, waarop de stand van de voertuigen en de kentekens van de voertuigen zichtbaar zijn. Ook kan het zinvol zijn de verkeerssituatie ter plaatse vast te leggen op foto.

Tip 4: Schade zo snel mogelijk melden

Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij uw adviseur of anders rechtstreeks bij de verzekeraars (auto, reis en rechtsbijstand). Zo kunt u rekenen op advies en kan de schadeafhandeling tijdig beginnen.