Verzuimverzekering conventioneel of stop loss?

Verzuimverzekering conventioneel of stop loss?

Woensdag 6 september 2023

Wat is het verschil tussen conventioneel en stop loss bij de ziekteverzuimverzekering?

Wil je een ziekteverzuimverzekering afsluiten? Dan heeft u de keuze tussen de dekkingen conventioneel en stop loss. Wat is voor jouw organisatie de beste keuze?

Waarvoor sluit je een verzuimverzekering af?

Kan een medewerker door ziekte langere tijd niet werken? Dan moet je het loon in de eerste twee ziektejaren doorbetalen. Met een verzuimverzekering krijg je een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling.

Advies over de verzuimverzekering

Verzuimverzekering conventioneel

Een verzuimverzekering met een conventionele dekking vergoedt voor iedere zieke medewerker, per ziektedag, een vooraf overeengekomen percentage van het loon. Deze vergoeding krijg je na een eigenrisicoperiode. Vaak wordt gekozen voor 2 of 6 weken. Een hoger eigen risico betekent een lagere premie. De conventionele verzuimverzekering is de meest gekozen dekking.

Verzuimverzekering stop loss

Een ziekteverzuimverzekering met een stop loss-dekking kunt u een deel van de verzuimkosten voor eigen rekening nemen: het zogeheten eigen behoud. Heeft u in een bepaald jaar meer ziekengeld betaald dan het eigen behoud, dan keert de verzekeringsmaatschappij het verschil uit. Met deze dekking weet u elk jaar precies wat u maximaal betaalt voor uw zieke medewerkers. Deze dekking is vooral interessant voor de grotere MKB-bedrijven.

Offerte verzuimverzekering

Verzuimverzekering conventioneel of stop loss