Wat is de schade bij een cyberaanval?

Wat is de schade bij een cyberaanval?

Donderdag 20 juni 2019

Wat is de schade bij een cyberaanval?

Ruim twee derde van de Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen had de afgelopen 12 maanden te maken met een cyberaanval. Een jaar geleden was dat nog 50%. Ook de gemiddelde schade per incident is fors omhoog gegaan: van gemiddeld €184.000 naar €300.000. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Hiscox.

Minder schade als wordt geïnvesteerd in cyberbeveiliging

De gemiddelde kosten per incident zijn in Nederland gestegen naar €300.000. Maar voor sommige organisaties liep een cyberaanval in de miljoenen. Bovenop de directe financiële schade komt nog schade aan reputatie en merk. Bij de bedrijven die goed voorbereid zijn op een cyberaanval ligt de gemiddelde schadelast een stuk lager: € 100.000. Investeren in cybersecurity loont dus. Dit lijkt nog niet door te dringen, want maar liefst 74% is nog altijd onvoldoende voorbereid op cyberincidenten.

Uitval van de cloud zorgt voor veel schade

In Nederland veroorzaakt uitval van de cloud de meeste schade. Van de ondervraagde bedrijven is 27% getroffen door aanvallen op de servers van hun clouddiensten. Het internationale gemiddelde ligt op 22%. Het valt op dat grote bedrijven vaker worden getroffen door uitval van de cloud dan kleinere.

Tips om schade cyberaanvallen terug te dringen

  • Maak medewerkers bewust, train ze in cyberveiligheid en test dit regelmatig.
  • Zorg er voor dat systemen up-to-date zijn en gebruik de meest actuele anti-virussoftware.
  • Sluit een goede cyberverzekering af.