Wat is de boete bij ontbreken RI&E?

Wat is de boete bij ontbreken RI&E?

Woensdag 11 december 2019

Wat is de boete bij ontbreken RI&E?

Met een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) brengen ondernemingen in kaart welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werknemers op de werkvloer lopen. Minder dan de helft van alle bedrijven in Nederland beschikt over een RI&E, terwijl alle ondernemers met personeel in dienst al sinds 1994 verplicht zijn om er een te hebben. Dat is zorgwekkend, want deze inventarisatie speelt een grote rol in het voorkomen van bedrijfsongevallen en beroepsziektes.

Slachtoffers bedrijfsongevallen en beroepsziekten

Vorig jaar waren er 71 dodelijke slachtoffers te betreuren door bedrijfsongevallen. Daarnaast overlijden er mogelijk nog ruim vierduizend mensen aan een beroepsziekte.

Positief effect op verzuimkosten

Met de RI&E brengt u in kaart welke fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s uw medewerkers lopen en hoe u die kunt voorkomen, oplossen en waar nodig verzekeren. Met een goede RI&E kan bijvoorbeeld uitval van medewerkers worden voorkomen, wat weer een positieve uitwerking heeft op de verzuimkosten en de bedrijfscontinuïteit.

Fors hogere boetes

Als uw bedrijf niet in kaart brengt welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werknemers op de werkvloer lopen, kan de Inspectie SZW direct een boete opleggen.  Eind juli maakte het ministerie van SZW bekend de boetes voor het ontbreken van een deugdelijke RI&E per direct fors te verhogen. De boete  kan worden verhoogd tot maximaal 4.500 euro voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor kleinere bedrijven geldt een percentage van dit bedrag:

  • minder dan 5 werknemers betalen 10%
  • 5 tot en met 9 werknemers betalen 20%
  • 10 tot en met 39 werknemers betalen 30%
  • 40 tot en met 99 werknemers betalen 50%
  • 100 tot en met 249 werknemers betalen 60%
  • 250 tot en met 499 werknemers betalen 80%