Elektrische installaties NEN-proof houden

Elektrische installaties NEN-proof houden

Donderdag 22 juni 2023

Elektrische installaties NEN-proof houden

Branden bij bedrijven worden vaak veroorzaakt door elektrische installaties. Zorg er daarom voor dat de installatie van jouw organisatie NEN-proof is. Dit minimaliseert de kans op schade en zorgt er ook voor dat je bij een schade niet in de problemen komt met de dekking van je bedrijfsverzekering.

In preventieclausules wordt gevraagd om regelmatige inspecties en gedegen onderhoud. Daarvoor moeten gecertificeerde bedrijven ingeschakeld worden. Bij schade wordt gevraagd om dit aan te tonen. Dat lukt echter niet altijd.

NEN 1010

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 de norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. Ongeveer 30% van de afwijkingen in gebouweninstallaties is het gevolg van een fout in het ontwerp. Daarom gelden deze strenge, verplichte veiligheidsbepalingen. Laat tijdig controleren of de elektrische installatie in orde is en voldoet aan de NEN 1010.

NEN 3410

Ook als het ontwerp van een elektrische installatie goed is, kan het fout gaan als de installatie niet goed wordt aangelegd. Bovendien kan een installatie na enige tijd gebreken vertonen. Maar liefst 60% van alle branden door elektrische installaties heeft hiermee te maken. Laat de installatie periodiek onderhouden en inspecteren volgens de eisen van de NEN 3140.

NTA 8220

Nog een belangrijke afkorting met betrekking tot elektriciteit, brandveiligheid en bedrijfsverzekeringen: de methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico heet NTA 8220.

Zijn keuringen SCIOS Scope 8, 10 en 12 verplicht?

NEN-normen zijn geen wetten, maar afspraken die voor en door de markt zijn gemaakt. Het doel hiervan is dat iedereen die een nieuwe installatie aanlegt, een aanpassing doet of de elektrische installatie uitbreidt, dit op dezelfde manier doet. Om dit vast te stellen worden keuringen uitgevoerd volgens de SCIOS-regeling:

  • Scope 8  richt zich op de veiligheid van de werkomgeving met betrekking tot elektriciteit elektrische installaties (NEN 3140).  Een periodieke keuring  helpt je om elektrische installaties in goede staat te houden en incidenten, zoals elektrocutie, te voorkomen. Deze keuring is ook belangrijk voor RI&E en de Arbowetgeving.
  • Scope 10 is de inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s (NTA 8220). De nadruk ligt dus op brandveiligheid.
  • Scope 12 gaat over de inspectie van de hele zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder.

Deze keuringen hebben veel overlap. Het is daarom mogelijk om de keuringen gelijktijdig te laten plaatsvinden. Natuurlijk kunnen onze risicomanagers jouw organisatie ondersteunen bij de aanvraag van de keuringen.

Advies over preventieclausules

Ken je de preventieclausules voor uw zakelijke schadeverzekeringen? En leef je ze ook na? Mijn collega's en ik helpen je graag met deze vragen. Verzekeraars kunnen namelijk uitkering weigeren als niet voldaan is aan de eisen gesteld in deze clausules. Bel voor een afspraak 0172 611 116 of stel direct je vraag.

Vraag stellen