Wat als de elektrische installatie niet NEN-proof is?

Wat als de elektrische installatie niet NEN-proof is?

Vrijdag 5 april 2019

Wat als de elektrische installatie niet NEN-proof is?

Branden bij bedrijven worden vaak veroorzaakt door elektrische installaties. Zorg er daarom voor dat uw installatie NEN-proof is. Dit minimaliseert de kans op schade en zorgt er ook voor dat u bij een schade niet in de problemen komt met de dekking van uw bedrijfsverzekering.

In preventieclausules wordt gevraagd om regelmatige inspecties en gedegen onderhoud. Daarvoor moeten gecertificeerde bedrijven ingeschakeld worden. Bij schade wordt gevraagd om dit aan te tonen. Dat lukt echter niet altijd.

NEN 1010 en 3140

Ongeveer 30% van de afwijkingen in gebouweninstallaties is het gevolg van een fout in het ontwerp. Er gelden dan ook strenge, verplichte veiligheidsbepalingen. Laat tijdig controleren of de elektrische installatie in orde is en voldoet aan de NEN 1010.

Ook als het ontwerp van een elektrische installatie goed is, kan het fout gaan als de installatie niet goed wordt aangelegd. Bovendien kan een installatie na enige tijd gebreken vertonen. Maar liefst 60% van alle branden door elektrische installaties heeft hiermee te maken. Laat de installatie periodiek onderhouden en inspecteren volgens de eisen van de NEN 3140.

Advies over preventieclausules

Kent u de preventieclausules voor uw zakelijke schadeverzekeringen? En leeft u ze ook na? Mijn collega's en ik helpen u graag met deze vragen. Verzekeraars kunnen namelijk uitkering weigeren als niet voldaan is aan de eisen gesteld in deze clausules. Bel voor een afspraak 0172 611 116 of vul hieronder het contactformulier in.