Continuïteitsplan voor organisaties

Continuïteitsplan voor organisaties

Woensdag 10 mei 2023

Waaruit bestaat een goed continuïteitsplan?

Een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten brengt schade met zich mee. De inkomsten vallen weg, maar de kosten niet. Daarom betekent voor veel bedrijven een ernstige calamiteit, zoals een brand, het einde van het bedrijf. Dat is te voorkomen. Bedrijfscontinuïteit beschermen begint met een goede bedrijfsschadeverzekering, maar daar eindigt het niet. Ook een goed continuïteitsplan mag niet ontbreken. Daarmee kun je veel schade voorkomen en ben je na een calamiteit snel weer op de been.

Advies bedrijfsschadeverzekering

Uitgangspunten voor het continuïteitsplan

Het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) biedt praktische handvatten voor het besturen van de organisatie en het realiseren van bedrijfscontinuïteit in geval van een calamiteit. In het plan houd je rekening met worst case scenario's. Zo is de kans het kleinst dat je bij een calamiteit voor een probleem komt te staan waar je geen raad mee weet.

Scenario's die behandeld worden in een bedrijfscontinuïteitsplan

Er zijn zes scenario’s waar je je in het BCP op moet voorbereiden. Voor elk scenario geldt een andere aanpak. Belangrijk is om per scenario in kaart te brengen welke bedrijfsprocessen in gevaar komen, wie verantwoordelijk is voor de te nemen stappen en hoe het herstel moet verlopen.

  1. Ontruiming van het bedrijfspand
  2. Uw bedrijfspand is niet toegankelijk
  3. Uw bedrijfspand is niet meer bruikbaar
  4. Uitval van personeel
  5. Uitval ICT of een essentiële applicatie buiten werktijd
  6. Uitval ICT of een essentiële applicatie in werktijd

De informatie in een continuïteitsplan

In het BCP beschrijf je bijvoorbeeld wie de leden zijn van het crisisteam. Zij zorgen er samen voor dat alle bedrijfsprocessen zo snel mogelijk hervat kunnen worden na een calamiteit. Daarvoor moet je dus wel in kaart brengen welke bedrijfsprocessen er zijn. Daarna stel je de herstelvolgorde van de processen vast en breng je de te nemen maatregelen in kaart.

Whitepaper aanvragen

Waaruit bestaat een goed continuïteitsplan voor mijn organisatie? Die vraag beantwoorden wij in een whitepaper. Je kunt hem gratis aanvragen via onderstaand formulier.