Waarom mag je als werkgever duurzame inzetbaarheid niet negeren?

Waarom mag je als werkgever duurzame inzetbaarheid niet negeren?

Woensdag 13 juni 2018

Waarom mag je als werkgever duurzame inzetbaarheid niet negeren?

Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt steeds groter. De redenen zijn bekend: de kosten voor een zieke werknemer zijn hoog en de financiële gevolgen zijn groot voor zowel de werkgever als de werknemer. Daarnaast is goed (vervangend) personeel steeds moeilijker te vinden en moeten mensen langer doorwerken en dus langer inzetbaar blijven. Maar hoe stimuleer je als werkgever duurzame inzetbaarheid?

Adviesgesprek duurzame inzetbaarheid

De negatieve spiraal van ziekteverzuim

Ziekteverzuim kost veel geld. De loonkosten lopen door (dit is natuurlijk wel te verzekeren met een verzuimverzekering), maar als werkgever krijg je ook te maken met extra kosten vanwege minder productie, het aantrekken van tijdelijke nieuwe werknemers of extra kosten vanwege overwerk door andere werknemers om de afwezigheid van de zieke werknemer te compenseren. De verhoogde werkdruk en overwerk kan echter zorgen voor te veel belasting op de rest van het personeel en ook dat kan weer tot verzuim leiden. Bij langdurig verzuim komen ook de kosten voor de WIA erbij.

Wat bedoelen we precies met duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de werknemer om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Anders gezegd: de werknemer gaat gezond en met plezier naar het werk en draagt een steentje bij aan het succes van de onderneming.

Bij duurzame inzetbaarheid wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Want de AOW-leeftijd stijgt, dus mensen moeten langer aan het werk blijven. Kunnen jouw werknemers op latere leeftijd nog wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren? Als het werk niet passend is, is het risico op verzuim hoog.

Focus op duurzame inzetbaarheid levert voordeel op voordeel

Gezondere werknemers die meer plezier in hebben in hun werk. Dat levert je bedrijf veel op. Want het ziekteverzuim ligt lager en de verzuimkosten dus ook. Daarnaast stijgt de arbeidsproductiviteit, enerzijds omdat de werknemers minder verzuimen en dus meer werken en anderzijds omdat tevreden werknemers productiever zijn. Deze voordelen brengen ook weer andere voordelen met zich mee, want een goede werksfeer zorgt dat mensen graag voor jouw bedrijf werken. Dit helpt om talentvolle medewerkers binnen het bedrijf te houden en bij werving van nieuw personeel.

Hoe stimuleer je als werkgever duurzame inzetbaarheid?

 • Verder kijken bij ziekteverzuim
  Achter een ziekmelding kan heel wat meer schuil gaan dan alleen een medische kwaal. Spanningen op het werk bijvoorbeeld of problemen in de privésfeer. Het is belangrijk om verzuim niet als een geïsoleerd probleem te zien, maar juist te kijken naar de gehele organisatie en alle factoren die van invloed kunnen zijn op ziekteverzuim.
 • Verzuimbeleid dat past bij uw organisatie
  Bedrijven moeten een goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Onderdeel daarvan is het verzuimprotocol.  In het protocol staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.
 • Werk samen met de werknemers
  Bespreek duurzame inzetbaarheid met je werknemers. Bespreek bijvoorbeeld of de medewerker fit genoeg is om zijn huidige werk te doen, of hij nog steeds gemotiveerd is en of hij belangrijke kennis of vaardigheden mist. Stimuleer je werknemers om zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld met een  Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Een POP bevat concrete afspraken over de loopbaan van een werknemer. Het resultaat is onder andere een hogere motivatie en tevredenheid bij werknemers en minder ziekteverzuim.
  Geef daarnaast uitleg over onderwerpen die de vitaliteit verhogen, zoals het belang van bewegen en juiste lichaamshouding tijdens het werk, van omgaan met werkstress en van juiste voeding. Laat de werknemers ook meedenken over de oplossingen.
 • Focus op preventie bij arbodienstverlening
  Maatregelen voor preventie en spoedige re-integratie zijn heel belangrijk en het meest effectief als er een goede link is tussen de verzuimverzekering en de arbodienst. Goede arbodienstverlening is daarom net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Uniek bij VMD Koster is dat we samen met nog elf verzekeringsadviseurs een eigen arbodienst hebben opgericht: NLG Arbo. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen.
 • Collectieve zorgverzekering helpt medewerkers gezond houden
  Ook de collectieve zorgverzekering speelt een belangrijke rol bij verzuimpreventie. Zeker wanneer de werkgever stimuleert om ook aanvullend verzekerd te zijn voor bijvoorbeeld fysiotherapie. Verschillende zorgverzekeraars bieden als onderdeel van de collectieve zorgverzekering gezondheidsprogramma’s voor bedrijven.

Hoe helpt VMD Koster bij het verhogen van de duurzame inzetbaarheid?

Wij helpen je graag met het verhogen van de duurzame inzetbaarheid. Wij weten welke verzuimverzekeraars, arbodienstverleners en zorgverzekeraars passen bij jouw organisatie en hoe deze partijen bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. We lichten het graag eens persoonlijk aan je toe. Vul daarom het contactformulier in om een afspraak te maken over de verzuimaanpak van uw organisatie of bel 0172 611 116.

Adviesgesprek duurzame inzetbaarheid