Waarom is WIA-hiaatverzekering zo belangrijk?

Waarom is WIA-hiaatverzekering zo belangrijk?

Dinsdag 20 februari 2018

Waarom is WIA-hiaatverzekering zo belangrijk?

Werknemers lopen het risico op een lager inkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Zeker als er geen WIA-hiaatverzekering is afgesloten.

WIA gaat er vanuit dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer nog geld verdient

Dat komt door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet gaat er vanuit dat de werknemer zelf nog geld verdient voor het deel dat hij nog wel kan werken.

Restverdiencapaciteit vaak niet voldoende benut

Maar het is vaak moeilijk werk te vinden voor iemand die voor een deel arbeidsongeschikt is. Daarnaast moet een werknemer zijn restverdiencapaciteit (het deel dat hij nog wél kan werken) voor minstens 50% gebruiken. Lukt dat niet? Dan is de uitkering die overblijft een percentage van het minimumloon. De WIA-hiaatverzekering (ook bekend als WGA-gatverzekering) biedt dan uitkomst.

WIA-hiaatverzekering is een collectieve verzekering

Sluit u als werkgever een WIA-haatverzekering af voor alle werknemers? Dan krijgen zij een aanvullende uitkering als zij langdurig en gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

Offerte WIA-hiaatverzekering