Visie op re-integratie

Visie op re-integratie

Donderdag 27 juli 2023

Visie op re-integratie moet gesprek op gang brengen

Een succesvol re-integratietraject valt of staat met het contact tussen de werkgever en de zieke medewerker. De regels zijn dit jaar gewijzigd: de visie op de re-integratie moet vastgelegd worden. Wat betekent dit voor werkgevers?

Per 1 juli verplicht visie vastleggen

Met ingang van 1 juli 2023 is het verplicht om een visie op het re-integratietraject vast te leggen in het plan van aanpak. Dit geldt ook voor de bijstellingen hiervan en de eerstejaarsevaluatie.

De visie vastleggen houdt in dat zowel werkgever als werknemer een mening vormen over de mogelijkheden in eigen werk of passend werk. Ze uitten hierin ook hun twijfels over bijvoorbeeld de adviezen van de bedrijfsarts. In de praktijk werd dit vaak al opgenomen in het plan van aanpak.

De bedoeling is, dat deze visie de basis vormt voor een goed gesprek en de onderlinge betrokkenheid vergroot. Uiteraard is in wet- en regelgeving van alles vastgelegd om de re-integratie zo goed mogelijk te laten verlopen, maar het contact tussen werkgever en werknemer is allesbepalend.

Verplichting Wet verbetering poortwachter

Nieuwe formulieren en compleet dossier

Het UWV heeft de formulieren Plan van Aanpak en Eerstejaarseveluatie aangepast. Het overgangsrecht bepaalt dat deze visie enkel hoeft te worden opgenomen in de stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld. Het ontbreken van een duidelijke visie zal niet direct een loonsanctie tot gevolg hebben. Maar een compleet dossier krijgt natuurlijk wel eerder een goede beoordeling van het UWV.

Verzuim kan verbinden

Onzekerheid speelt een grote rol bij re-integratietrajecten. Onzekerheid bij de medewerker over zijn gezondheid. Onzekerheid over zijn inkomen, over zijn rechten en plichten. Maar ook onzekerheid welke gevolgen een zieke medewerker heeft voor u als werkgever. Niet alleen financiële gevolgen, maar ook gevolgen in de bedrijfsvoering.

Luisteren naar elkaar, begrip tonen voor elkaars standpunten en het maken van duidelijke afspraken kunnen een hoop gedoe voorkomen. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de rechten en plichten. Behoefte aan zekerheid en duidelijkheid in uw verzuimdossiers? Bel ons gerust op 0172 611 116 om hierover te sparren.

Advies over de verzuimaanpak