Vicoma Engineering

Vicoma Engineering

Maandag 8 juli 2019

Vicoma Engineering

Vicoma is een middelgroot engineeringsbureau met ruim 250 werknemers en 6 vestigingen verspreid door heel Nederland. Omdat het bedrijf alle disciplines in huis heeft,  kan het de klanten het gehele project begeleiden. Dus bij het ontwerp-, reken- en tekenwerk, maar ook tijdens uitvoering en onderhoud.

Pensioenadvies ondernemingsraad

Marjolein Boots-Van der Meer is mechanical engineer bij Vicoma. Als lid van de ondernemingsraad kreeg ze van VMD Koster pensioenadvies. Marjolein: “De OR-pensioencommissie heeft pensioenadviseur Jan Zwiers benaderd als adviseur tijdens de overgang naar een nieuw pensioencontract. Samen met het management zijn we een uitgebreid traject in gegaan waarbij alle verschillende pensioenvormen de revue gepasseerd zijn.”

“Jan zijn expertise en heldere uitleg van de voor ons ingewikkelde materie heeft de ondernemingsraad geholpen een weloverwogen keuze te maken. Dankzij Jan Zwiers zijn wij uit een, op een gegeven moment ontstane, impasse gekomen en hebben we een zo gunstig mogelijk resultaat bereikt voor het nieuwe contract.”

“Wij zullen Jan en VMD Koster een volgende keer absoluut opnieuw benaderen om ons bij te staan. Om zo opnieuw gebruik te kunnen maken van zijn altijd helder verwoorde parate kennis en kunde. In feite is het begrijpelijk uitleggen van een complex onderwerp als pensioenen al een kunst op zich.”