Vertraging nieuwe pensioenwet

Vertraging nieuwe pensioenwet

Vrijdag 7 oktober 2022

Vertraging nieuwe pensioenwet

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel loopt vertraging op. De wet die nodig is om het nieuwe pensioenstelsel in te voeren, moet nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.

Ingangsdatum nu 1 juli 2023

De Wet toekomst pensioenen treedt nu op 1 juli 2023 in werking, terwijl de beoogde datum 1 januari 2023 was. Omdat in de Tweede Kamer nog niet eens een datum is waarop gestemd zal worden over de wet, wil minister Carola Schouten duidelijkheid bieden door de ingangsdatum op te schuiven. En omdat ook de Eerste Kamer de wet moet beoordelen, is het niet aannemelijk dat de wet voor 1 januari is goedgekeurd. 

Tijd om pensioenregelingen aan te passen

Pensioenuitvoerders hebben na het ingaan van de wet vier jaar de tijd om alle regelingen aan te passen. Uiteraard kunt u rekenen op onze ondersteuning om uw pensioenregeling tijdig Pensioenakkoord-proof te krijgen.

Pensioenakkoord in grote lijnen

De grote lijnen van het pensioenakkoord werden in 2020 vastgelegd in een akkoord. Kern van het nieuwe stelsel is dat er geen harde beloften meer worden gedaan over de hoogte van pensioenen, maar dat de uitkering meer afhangt van de ontwikkelingen op de beurs. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen. En dalen de koersen, dan geldt dat ook voor de pensioenen.

In de blog Uitwerking pensioenakkoord: wat zijn de gevolgen voor werkgevers? zetten wij de consequenties van het akkoord voor verzekerde pensioenregelingen op een rij.

Stel uw vraag over de pensioenwijzigingen