Vertaal duurzame inzetbaarheid naar concrete maatregelen

Vertaal duurzame inzetbaarheid naar concrete maatregelen

Donderdag 16 mei 2019

Vertaal duurzame inzetbaarheid naar concrete maatregelen

Duurzame inzetbaarheid is een steeds vaker terugkomend begrip, maar veel bedrijven hebben moeite er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Medewerkers gezond en tevreden houden, het is makkelijker gezegd dan gedaan.

Waarom is duurzame inzetbaarheid zo belangrijk?

De kosten voor een zieke werknemer zijn hoog en de financiële gevolgen zijn groot voor zowel de werkgever als de werknemer. Goed (vervangend) personeel is steeds moeilijker te vinden. Ook moeten mensen langer inzetbaar blijven.

Wanneer is iemand duurzaam inzetbaar?

De betekenis die wij aan duurzame inzetbaarheid geven is dat werknemers gezond en met plezier naar het werk gaan en een steentje bijdragen aan het succes van de onderneming. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Door de hogere AOW-leeftijd moeten mensen langer aan het werk blijven. Als het werk dan niet passend is, is het risico op verzuim hoog.

De voordelen van duurzame inzetbaarheid

Gezondere werknemers die meer plezier in hebben in hun werk. Dat levert uw bedrijf veel op. Want het ziekteverzuim ligt lager en de verzuimkosten dus ook. Ook stijgt de arbeidsproductiviteit omdat tevreden werknemers productiever zijn. Een goede werksfeer zorgt bovendien dat mensen graag voor uw bedrijf werken. Dit helpt om talentvolle medewerkers binnen het bedrijf te houden en bij werving van nieuw personeel.

 Concrete maatregelen voor hogere duurzame inzetbaarheid

  • Stel een verzuimprotocol op met de spelregels die gelden bij ziekte. Duidelijke regels helpen de controle op verzuim te houden.
  • Bespreek met een werknemer of hij fit genoeg is om zijn huidige werk te doen, of hij nog steeds gemotiveerd is en of hij belangrijke kennis of vaardigheden mist.
  • Stimuleer werknemers om zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).
  • Geef uitleg over onderwerpen die de vitaliteit verhogen, zoals het belang van bewegen, de juiste lichaamshouding tijdens het werk, omgaan met werkstress en juiste voeding.
  • Maatregelen voor preventie en spoedige re-integratie zijn heel belangrijk en het meest effectief als er een goede link is tussen de verzuimverzekering en de arbodienst.
  • Ook de collectieve zorgverzekering speelt een belangrijke rol, want veel zorgverzekeraars bieden gezondheidsprogramma’s voor bedrijven.
  • Train het management hoe ze om moeten gaan met een zieke werknemer en hoe ze gesprekken voeren over dit onderwerp.

Advies over duurzame inzetbaarheid? Stel uw vraag