Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht: hoe zit het precies?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht: hoe zit het precies?

Woensdag 7 oktober 2020

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering: hoe zit het precies?

De Stichting van de Arbeid heeft begin 2020 een voorstel uitgewerkt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen zonder personeel. Dit advies is begin maart aangeboden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De verplichte AOV wordt naar verwachting rond 2024 ingevoerd. Volgens de plannen moeten alle zzp'ers tot aan hun AOW-leeftijd verplicht verzekerd zijn. Zelfstandigen met personeel worden uitgezonderd van de verzekeringsplicht. 

Zelf een verzekering afsluiten is nog steeds mogelijk

Zelfstandigen kunnen kiezen een andere passende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar. De AOV moet dan wel voldoen aan de gestelde voorwaarden. Hiervoor is een toetsingskader geformuleerd. Lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen gewoon doorlopen als ze voor de peildatum zijn afgesloten. De verzekering aanpassen is dus niet nodig.

Er zijn dan meer mogelijkheden. Zoals een dekking die gebaseerd is op beroepsarbeidsongeschiktheid. Ook bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een sommendekking. En in veel gevallen is dit zeker niet duurder maar zelfs goedkoper dan de premie die straks zal worden gerekend voor de verplichte verzekering via het UWV.

Advies AOV

Details over de standaarddekking

  • Standaard is de dekking voor een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende inkomen.
  • Er is een inkomensgrens van bruto circa 30.000 euro per jaar (143 procent wettelijk minimum loon).
  • De uitkering is maximaal 1.650 euro bruto per maand, dat is 100 procent wettelijk minimum loon.
  • De premie voor de standaardverzekering is indicatief acht procent van het inkomen en is aftrekbaar.
  • De uitkering kent een standaard eigenrisicoperiode, of wachttijd, van 52 weken met een keuzemogelijkheid om dit aan te passen naar 26 of 104 weken.
  • De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
  • De verzekering wordt uitgevoerd door het UWV. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de premie-inning.

Keuze voor de best passende AOV met aanvullende verzekeringen

Omdat er veel diversiteit is binnen de groep zzp’ers, biedt het voorstel verschillende keuzemogelijkheden. Deze keuzes zijn aanvullende verzekeringen bovenop de standaardverzekering. Zo kan elke zelfstandige zelf bepalen welke dekking passend is.

Gangbare arbeid en re-integratie

De verzekering hanteert het arbeidsongeschiktheidscriterium van de WIA: gangbare arbeid. Hierbij wordt rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog uit zou kunnen voeren. Re-integratie begint zodra de wachttijd ingaat. Hiermee komen zelfstandigen waar mogelijk weer snel aan het werk en worden uitkeringskosten voorkomen.

Advies van VMD Koster: kom nu al in actie

Het is in veel gevallen voordeliger om zelf een verzekering af te sluiten. Wacht daar niet mee. Want ook nu kan u al iets overkomen. Bovendien is het zo dat een AOV die is afgesloten voor de peildatum, niet getoetst wordt volgens de nieuwe eisen. U heeft nu dus de meeste controle over de dekking van de verzekering. Bel voor persoonlijk advies 0172 611 116 of vul het offerteformulier voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering in.

Offerte AOV aanvragen