Verkeersongeval in het buitenland: hoe verhaal je de schade?

Verkeersongeval in het buitenland: hoe verhaal je de schade?

Woensdag 15 juni 2022

Verkeersongeval in het buitenland: hoe verhaal je de schade?

Bij een verkeersongeval in het buitenland zijn de regels en mogelijkheden voor het verhalen van schade vaak anders dan in Nederland. In dit artikel bespreken we deze situaties:

  1. Tegenpartij bekend en verzekerd
  2. Schade door onverzekerd voertuig
  3. Schade door onbekend voertuig
  4. Letselschade
  5. Schade aan eigen auto en inzittenden verzekeren

Tegenpartij bekend en verzekerd

Heb je een aanrijding met een bekende en verzekerde tegenpartij? Dan kan je in Nederland terecht bij de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar. De tegenpartij moet dan wel uit een ander EU-land afkomstig zijn. De vertegenwoordiger treedt in Nederland op namens de buitenlandse verzekeraar, maar past uiteraard het recht van het land van ongeval toe. Wil je weten wie de vertegenwoordig is? Op de website van het Nederlands Bureau staan alle gegevens.

Schade door onverzekerd voertuig

Als uit het onderzoek van het Nederlands Bureau blijkt dat het buitenlandse voertuig onverzekerd is, kán het zijn dat er een taak is voor het Schadevergoedingsorgaan in Nederland. Dit is een taak van het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook in dat geval wordt de schade naar de wet en regels van het land van ongeval behandeld. De schadebehandeling kan dus erg verschillen van die in Nederland.

Schade door onbekend voertuig

Het wordt lastiger als de schadeveroorzakende partij onbekend blijft: er is bijvoorbeeld geen kenteken opgeschreven of de dader is doorgereden na het ongeval. In Frankrijk is zelfs het ontbreken van gegevens van de bestuurder al genoeg om van de dader een ‘onbekende’ te maken (zélfs als het kenteken wel bekend is). In het buitenland wordt materiële (auto)schade niet vergoed als die is veroorzaakt door een onbekend gebleven voertuig of persoon. Benadeelden kunnen hiervoor dus bij niemand terecht. Als er voor het beschadigde voertuig geen cascoverzekering is afgesloten, moet je de schade dus zelf betalen.

Letselschade

Ook bij letselschade komt het Schadevergoedingsorgaan in beeld. Alle landen kennen voor letsel een vorm van schadevergoeding. Ook hier geldt weer dat de verschillen tussen de landen groot zijn. Daarnaast zijn er soms voorwaarden of regels waardoor schade niet, of niet helemaal vergoed wordt, als er niet aan voldaan is. Helaas bestaat er nergens een overzicht per land wat nodig is voor schadevergoeding.

Schade aan eigen auto en inzittenden verzekeren

De conclusie: het is niet zeker dat schade in het buitenland net zo vergoed wordt als schade in eigen land. Daarom is het verstandig om schade aan de eigen auto (casco) te overwegen. En dat geldt zeker ook voor de schadeverzekering inzittenden. Daarmee wordt alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade die is opgelopen bij het ongeval uitgekeerd tot maximaal het verzekerde bedrag. Persoonlijk advies nodig? Bel 0172 611 116 of neem contact op via onderstaand formulier.