Verhuur onroerend goed met en zonder btw

Verhuur onroerend goed met en zonder btw

Donderdag 2 maart 2017

Verhuur onroerend goed met en zonder btw

Verhuur van onroerend goed is meestal vrijgesteld van btw. Wel kunnen de verhuurder en huurder er voor kiezen om de huur wel te belasten met btw. Dit speelt vooral bij de verhuur van bedrijfspanden waar zowel de huurder als verhuurder btw-plichtig is. Dit heeft een gunstig effect op de huurprijs, omdat bijvoorbeeld de onderhoudskosten van het pand kunnen worden verrekend. Dit heeft ook gevolgen voor de gebouwenverzekering.

Verhuren met btw: lager verzekerd bedrag

Bij belaste verhuur kan de verhuurder het pand exclusief btw verzekeren. Want als de  verzekeraar een schade-uitkering doet, is deze uitkering ook gebaseerd op de herstel- of herbouwkosten exclusief btw. Dit is geen probleem omdat de verhuurder de btw over de herstel- of herbouwkosten kan verrekenen. Belaste verhuur zorgt voor een lager verzekerd bedrag en dus voor een lagere premie.

Verhuren zonder btw: let op risico onderverzekering

Bij onbelaste verhuur (bij een niet btw-plichtige huurder) moet het verzekerde bedrag worden vastgesteld inclusief btw. Dit komt omdat de verhuurder de btw over de herstel- of herbouwkosten niet kan verrekenen. Wanneer bij onbelaste verhuur het verzekerd bedrag toch exclusief btw wordt vastgesteld, heeft dit onderverzekering tot gevolg. Bij schade is de uitkering namelijk ook exclusief btw. Let daarom ook op deze regels:

  • Als je een gebouw (met één ingang) verhuurt aan meerdere huurders en meer dan 10% van het gebouw wordt verhuurd aan een niet btw-plichtige huurder, dan moet het gehele pand inclusief btw verzekerd worden. 
  • Indien een gebouw meer dan één ingang heeft, dan dient dat gedeelte van het gebouw dat verhuurd is aan een niet btw-plichtige huurder inclusief btw verzekerd te worden. 
  • In geval van twijfel is het beter om het hele pand inclusief  btw te verzekeren.
Offerte gebouwenverzekering