Veel bedrijven nog niet voorbereid op de WAB

Veel bedrijven nog niet voorbereid op de WAB

Donderdag 24 oktober 2019

Veel bedrijven nog niet voorbereid op de WAB

Veel Nederlandse bedrijven zijn nog niet klaar voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet gaat op 1 januari 2020 in. Bij een derde van de bedrijven heeft men zelfs nog nooit van de nieuwe wet gehoord.

Weinig kennis over de gevolgen van de WAB

Deze resultaten komen naar voren uit onderzoek door CG Research in opdracht van Manpower. Van de bedrijven die wel van de WAB hebben gehoord, kent 25 procent de inhoud niet of nauwelijks. Van alle ondervraagden weet daarnaast de helft niet wanneer de nieuwe wet van kracht wordt. Zelfs van de respondenten die eindverantwoordelijk zijn voor HR weet vijftig procent niet wanneer de WAB wordt ingevoerd.

Veel veranderingen voor het personeelsbeleid

Er verandert veel. Bijvoorbeeld met betrekking tot tijdelijke contracten, oproepkrachten en payrollers. Als bijvoorbeeld een oproepkracht op 1 januari 2020 al een jaar voor u werkt. Dan moet u op 1 januari een aanbod doen voor een vast aantal uren. Er verandert ook het nodige op het gebied van de transitievergoeding. Die geldt nu vanaf dag één en niet pas na twee jaar. Voor medewerkers die langer dan tien jaar in dienst zijn wordt de transitievergoeding verlaagd. Dit is slechts bij 42 procent van de werkgevers bekend.

Alle wijzigingen door de WAB op een rij

Op onze website verzuimroute.nl hebben wij een blog gepubliceerd over de Wet arbeidsmarkt in balans.

Uitleg WAB op verzuimroute.nl