Vaak geen dekking schade door illegaal vuurwerk

Vaak geen dekking schade door illegaal vuurwerk

Woensdag 9 december 2020

Vaak geen dekking schade door illegaal vuurwerk

Wie illegaal vuurwerk op zak heeft of afsteekt, riskeert een forse (cel)straf. Wat niet iedereen weet, is dat verzekeraars de schade die ontstaat door een ontploffing met illegaal vuurwerk niet altijd (helemaal) vergoeden. Vaak is dit soort roekeloos gedrag uitgesloten in de voorwaarden van de verzekering.

Risico’s aanschaffen illegaal vuurwerk

Vanwege het vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling, is de verwachting dat veel liefhebbers hun inkopen in andere circuits doen en daarbij ook illegaal vuurwerk aanschaffen. Veel mensen weten niet dat de gevolgen van schade door illegaal vuurwerk enorm kunnen zijn: niet alleen riskeer je een celstraf, de verzekeraar kan beslissen om de schade niet te vergoeden. Je draait er dan zelf voor op.

Schade aan eigen woning of bezittingen van anderen

Stel je voor dat een van je tienerkinderen met dergelijk vuurwerk experimenteert en schade toebrengt aan je woning. Je inboedelverzekeraar kan weigeren de schade te vergoeden die het gevolg is van bewust roekeloos gedrag. Als het gaat om schade aan het huis van bijvoorbeeld de buren, dan komt de aansprakelijkheidsverzekering in beeld en die kent een zogenaamde ‘opzetclausule’. Dat betekent dat je zelf voor de schade opdraait.

Slachtoffer van illegaal vuurwerk

Ben je zelf het slachtoffer van de illegale acties van een ander, dan zal jouw verzekeraar proberen de schade te verhalen op de veroorzaker. Houd er rekening mee dat als je alleen een WA-verzekering hebt, je niet verzekerd bent voor schade die een ander toebrengt aan je auto, dus ook niet voor schade door illegaal vuurwerk. Wanneer je weet wie de dader is, kun je wel zelf proberen de schade op deze persoon te verhalen.