Uitbetalen nabestaandenpensioen: weduwe kreeg de nodige hulp

Uitbetalen nabestaandenpensioen: weduwe kreeg de nodige hulp

Donderdag 20 maart 2014

In de dagelijkse pensioenpraktijk kom je soms schrijnende gevallen tegen. Onderstaand verhaal liep gelukkig goed af. Ik werd benaderd door een weduwe die een discussie had met een verzekeraar over het uitbetalen van het nabestaandenpensioen.

Wat was het geval. Haar overleden man had toen hij in dienst trad van een nieuwe  werkgever het idee om zijn pensioen van zijn vorige werkgever mee te nemen.

Pensioenspecialisten weten inmiddels dat dit niet meer kan, maar dit idee leeft nog wel bij werkgevers en werknemers. De werkgever wilde deze goede potentiële werknemer graag tegemoetkomen en zei dat hij zelf maar moest aangeven hoe een en ander  geregeld moest worden.  Er werd echter niets schriftelijk vastgelegd. Inmiddels was wat tijd verstreken en geen van de partijen had meer acht geslagen op dit openstaande punt. De werkgever had daarnaast gewoon een collectief contract en deze nieuwe werknemer was daar nog niet op aangemeld. Enkele maanden na indiensttreding komt de werknemer echter te overlijden en wordt de weduwe geconfronteerd met de situatie dat er geen pensioen verzekerd is. De minimale aanmeldingstermijn bij het collectieve contract was inmiddels ook verlopen.

De weduwe wendde zich tot de werkgever maar die beriep zich op het feit dat er een andere regeling door de werknemer meegenomen zou worden. De verzekeraar van het collectieve contract gaf ook niet thuis. De werkgever vond het heel vervelend en had nog wel een voorstel gedaan voor een kleine afkoopsom, maar de weduwe zat inmiddels in zak en as. Inmiddels liepen de rekeningen op en ze had natuurlijk ook nog de dood van haar man te verwerken. Na diverse keren van het kastje (werkgever) naar de muur (verzekeraar) gestuurd te zijn, zocht zij hulp. Gelukkig konden we haar  helpen met het wetboek in de hand. De verzekeraar van het collectieve contract ging uiteindelijk toch overstag. Ze gingen het nabestaandenpensioen uitkeren!

Moraal: Voorkomen is beter dan genezen.

Tips voor werkgevers

  • Zorg ervoor dat je als werkgever de aanmeldprocedure voor nieuwe medewerkers en het verwerken van mutaties zoals samenwonen en geboorte strak en  helder hebt georganiseerd.
  • Begin daarnaast niet aan afstandsverklaringen of afwijkende regelingen.  Iedereen die voldoet aan de deelnemersomschrijving doet gewoon met de pensioenregeling mee!

In de dagelijkse praktijk zijn er evenwel nog steeds afstandsverklaringen, te late aanmeldingen en onjuiste gegevens bekend van medewerkers. Bij ziekte of overlijden zal de medewerker of zijn nabestaande in dit soort gevallen zeker bij u als werkgever aan de deur kloppen.