Toekomstig ouderdomspensioen wordt inzichtelijker

Toekomstig ouderdomspensioen wordt inzichtelijker

Maandag 21 januari 2019

Toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker

Vanaf 30 september 2019 wordt een navigatiemetafoor gebruikt om deelnemers van  pensioenregelingen beter inzicht te geven in hun toekomstig ouderdomspensioen. Een afbeelding laat het bedrag van het ouderdomspensioen zien in een verwacht, pessimistisch en optimistisch scenario. Deelnemers zien daardoor duidelijker de risico’s rondom hun ouderdomspensioen. Zo zien zij bijvoorbeeld wat de gevolgen van tegen- of meevallende beleggingsresultaten kunnen zijn.

Navigatiemetafoor verplicht op Mijnpensioenoverzicht.nl en UPO

Het gebruik van de navigatiemetafoor is afgesproken voor twee communicatiemiddelen:

  • Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO)
  • Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Totale pensioeninkomen op MPO eenvoudig vergelijkbaar

Op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn vanaf 30 september 2019 de AOW en de aanvullende ouderdomspensioenen opgeteld zichtbaar. In de netto maandbedragen is rekening gehouden met het koopkrachtrisico; de bedragen worden uitgedrukt in euro’s van nu. Hierdoor kan een deelnemer het totale pensioeninkomen vanaf de AOW-leeftijd eenvoudig vergelijken met zijn huidige netto salaris.

Navigatiemetafoor UPO toont andere bedragen dan MPO

De navigatiemetafoor wordt ook op het UPO opgenomen. Deze afbeelding geeft bruto jaarbedragen voor het toekomstige ouderdomspensioen weer in de drie scenario’s. Deze bedragen zijn gebaseerd op het individuele werkgeverspensioen en de bijbehorende pensioenleeftijd. Het eerste UPO waarin deze afbeelding wordt gebruikt is het UPO van 2020.