Stress in uw organisatie preventief aanpakken

Stress in uw organisatie preventief aanpakken

Maandag 23 september 2019

Stress in uw organisatie preventief aanpakken

Te vaak wordt bij werkstress pas ingegrepen als het te laat is. Het herstel is complex en duurt lang. Wanneer u preventief te werk gaat, kunt u veel leed besparen. Voor uw medewerkers én voor uw bedrijf.

De aanpak van stress in 5 fases

 1. Urgentie onderkennen
  Medewerkers hebben klachten. Verzuim dreigt. Werkstress voelt als een probleem.
 2. Inzicht verkrijgen
  Waarom hebben medewerkers last van werkstress? Hoe erg is het?  De reden kan per persoon verschillen.
 3. Draagvlak creëren 
  Wat is de impact van het probleem in uw organisatie? Hoe overtuigt u het management? Alleen met de juiste cijfers kan uw directie de juiste beslissing nemen.
 4. Randvoorwaarden scheppen
  Help leidinggevenden werkstress te herkennen en medewerkers te ontlasten.
 5. Interventies inzetten
  Om werkstress adequaat te lijf te gaan, moet u weten welke interventie u wanneer het best kunt inzetten.

Financieren van werkstress-interventies

Om werkstress te lijf te gaan, wilt u interventies inzetten. De kosten van deze interventies lopen uiteen. Van gratis tot zeer kostbaar. Wie gaat dat betalen? Voor de meeste interventies is er wel een financieringsbron te vinden waarmee u preventieve en curatieve interventies op het gebied van werkstress kunt betalen.

Zorgverzekeringen (basis en aanvullend)

Diverse interventies, vooral curatieve, worden door de basis- en aanvullende verzekering gedekt. Voor veel bedrijven is dat een verrassing. Wanneer u een interventie wilt inzetten die de zorgverzekering vergoedt, kunt u dit met de medewerker bespreken. Mogelijk zal hij zijn eigen risico moeten betalen. De medewerker bepaalt uiteindelijk of hij ermee akkoord gaat. Het is een optie om als werkgever deze kosten voor uw rekening te nemen.

Interventieverzekering 

De interventieverzekering vergoedt specifieke interventies die niet onder de zorgverzekering van uw medewerker vallen. Het is een verzekering die de werkgever voor zijn bedrijf afsluit.

Afspraken maken met zorgverzekeraars over cofinanciering

Niemand is gebaat bij arbeidsongeschikte medewerkers of langdurig verzuim. En dat geldt ook voor zorgverzekeraars. Om de zorg betaalbaar te houden, hebben zij belang bij het gezond houden van medewerkers. Op het gebied van preventie zijn interessante afspraken te maken met de verzekeraar voor uw collectieve zorgverzekering. Als uw bedrijf concrete plannen heeft, zijn er mogelijkheden op het gebied van cofinanciering.

Advies over de collectieve zorgverzekering