Steeds later met pensioen

Steeds later met pensioen

Dinsdag 17 november 2020

Steeds later met pensioen: gemiddelde pensioenleeftijd boven 65

Met pensioen gaan voor de 65e verjaardag komt steeds minder voor. Nog maar een derde van de werkenden ging afgelopen jaar voor hun 65e met pensioen, waar dat in 2006 nog om bijna 90 procent van de werkenden ging.

4 jaar later met pensioen dan in 2006

Van het begin van deze eeuw tot en met 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers rond 61 jaar. Deze steeg vanaf 2007 onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen om werknemers te stimuleren langer door te werken. Het aandeel werknemers die voor hun 65e verjaardag met pensioen gaan is sindsdien sterk gedaald.

Gemiddelde pensioenleeftijd

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers was in 2019 65 jaar en 1 maand. Dit is 4 maanden hoger dan in 2018. Het is voor het eerst dat de gemiddelde pensioenleeftijd boven de 65 jaar is.

Hogere AOW-leeftijd

Dat de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 geleidelijk is verhoogd, speelt een grote rol. In 2019 kregen personen vanaf 66 jaar en 4 maanden een AOW-uitkering.

3,2 miljoen gepensioneerden

In 2019 waren in Nederland bijna 3,2 miljoen personen gepensioneerd. Tussen 2001 en 2014 steeg het aandeel gepensioneerden in de totale bevolking van 15,1 naar 18,3%. Mede door de verhoging van de AOW-leeftijd is het aandeel gepensioneerden onder de bevolking vanaf 2014 stabiel.