Schade door veranderend klimaat en je verzekeringen

Schade door veranderend klimaat en je verzekeringen

Donderdag 9 maart 2023

Schade door veranderend klimaat en je verzekeringen

Het veranderende klimaat brengt nieuwe risico's met zich mee. Zoals hevige neerslag, zware storm of juist extreme droogte. Ben je goed verzekerd als hierdoor schade ontstaat?

Droogte

Door langdurige droogte kunnen funderingspalen droog komen te staan met als gevolg huisverzakkingen. De schade die dan ontstaat wordt door geen enkele verzekeraar in Nederland meer vergoed. Wel is het risico op verzakking voor bepaalde woningen redelijk te voorspellen. Houd er dus rekening mee bij de aanschaf van een woning.

Overstroming

Schade door hevige regenval wordt in de regel gewoon gedekt. Maar schade door grote overstromingen is meestal niet of deels gedekt. In verzekeringsvoorwaarden wordt vaak onderscheid gemaakt tussen overstromingen door het falen van een ‘primaire waterkering’ (zeedijken en grote rivieren) en door een ‘secundaire waterkering’ (kleinere wateren).

Zonnepanelen

Steeds meer huiseigenaren hebben zonnepanelen op hun dak liggen. Controleer ook hier de dekking van. Denk bijvoorbeeld aan hagelschade op de kostbare zonnepanelen. Geef het altijd door aan je verzekeringsadviseur wanneer je zonnepanelen hebt laten installeren.

Eigen verantwoordelijkheid

Houd er rekening mee dat je als consument ook een eigen verantwoordelijkheid draagt. Ramen laten openstaan met zware regen op komst is niet handig en kan invloed hebben op de schadevergoeding. Zorg ook dat je huis goed onderhouden is en de dakpannen goed liggen.

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen

We hebben in Nederland een vangnet in de vorm van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming voor niet-verzekerbare schade. Het vangnet van de overheid is dus geen vervanging voor een verzekering.

Advies over jouw verzekeringen