Samen werken aan het voorkomen en beperken van risico’s

Samen werken aan het voorkomen en beperken van risico’s

Woensdag 13 maart 2019

Samen werken aan het voorkomen en beperken van risico’s

VMD Koster verzekeringen helpt vervelende verrassingen te voorkomen. Ik leg u graag uit hoe mijn collega's en ik invulling geven aan deze belofte.

Het adviesproces bij risicomanagement

Wij analyseren, adviseren en helpen bedrijven bij het voorkomen en beperken van risico's. Daarbij kijken wij veel verder dan alleen verzekeren. Eerst maken wij een risicoanalyse. We hebben hier een mooie tool voor ontwikkeld. Daarmee kunnen we samen met de ondernemer of financieel manager alle risico’s in kaart brengen. We kijken dan ook wat er al gedaan wordt om de risico’s in te perken, bijvoorbeeld met preventiemaatregelen of een verzekering.

Uit de risicoanalyse komen actiepunten naar voren, voor ons als adviseur en voor het bedrijf zelf. Dit maakt duidelijk wat er moet gebeuren om het risicobeheer helemaal kloppend te maken. Samen zorgen we ervoor dat de actiepunten ook tijdig opgevolgd worden.

Samenwerking

Onze visie is: risicobeheer doe je samen. Daarmee bedoelen we niet alleen de klant en VMD Koster, er zijn altijd meer partijen betrokken bij effectief risicobeheer. Bijvoorbeeld advocaten, accountants en experts op het gebied van cybersecurity.

Wij nemen graag de regierol om met deze partijen de risico's van uw organisatie onder controle te krijgen. In een kennismakingsgesprek vertellen we u graag meer over onze werkwijze. Bel 0172 611 116 om een afspraak in te plannen met een risicomanager of vraag direct online een quickscan aan.

Quickscan risicobeheer