Risicobeheer bij zonnepanelen op uw bedrijfspand

Risicobeheer bij zonnepanelen op uw bedrijfspand

Woensdag 20 maart 2019

Risicobeheer bij zonnepanelen op uw bedrijfspand

Steeds meer ondernemers plaatsen zonnepanelen op hun bedrijfspand. De voordelen zijn duidelijk:

 • Met zonnepanelen bespaart u op de energiekosten.
 • Het energielabel van het bedrijfspand verbetert.
 • De waarde van het bedrijfspand gaat omhoog.
 • Er zijn aantrekkelijke belastingvoordelen.

Maar het plaatsen van zonnepanelen brengt ook extra risico’s met zich mee. Daarom delen wij graag de tips van verzekeraar Avéro Achmea voor het risicobeheer bij het plaatsen van zonnepanelen.

Zonnepanelen en de bedrijfsgebouwenverzekering

Meestal zijn zonnepanelen meeverzekerd op de bedrijfsgebouwenverzekering. Geef als u zonnepanelen plaatst dit wel altijd door aan uw verzekeringsadviseur. Bij VMD Koster kunnen we u vertellen of en hoe de zonnepanelen verzekerd zijn. En of uw verzekerde bedrag nog klopt. Een zonnepaneleninstallatie verhoogt namelijk de waarde van het pand. Als de gebouwenverzekering aangepast moet worden, regelen wij dat voor u.

Risico’s van zonnepanelen

Laat de zonnepanelen leveren en plaatsen door erkende en gecertificeerde installateurs. Deze zorgen voor een veilige en vakkundige plaatsing.

Preventietips bij het plaatsen van zonnepanelen

 • Controleer vooraf of een omgevingsvergunning verplicht is 
  De overheid heeft regels voor het plaatsen van zonnepanelen. Hier moet u zich natuurlijk aan houden.
 • Kies een gecertificeerde leverancier 
  Ook in de markt van zonnepanelen is goedkoop meestal duurkoop. Een gecertificeerde en ervaren leverancier kent de bijzondere aandachtspunten van een zonnepanelen-installatie.
 • Vraag een NEN-opleveringskeuring aan uw leverancier 
  Spreek met de leverancier een opleveringskeuring af op basis van NEN 1010:2015 en NEN-EN-IEC 62446.
 • Laat een expert beoordelen of het dak sterk genoeg is 
  Laat de panlatten of tengels van een pannendak controleren of deze voldoende sterk zijn om de zonnepanelen te dragen. En laat altijd door een bouwkundig constructeur berekenen of het dak verstevigd moet worden. De NEN 7250 geeft regels voor de dakbelasting op.
 • Doe onderhoud aan uw dak vóórdat u panelen plaatst 
  Zorg dat het dak in goede conditie is voordat de panelen geplaatst worden. Zijn de panelen eenmaal gemonteerd, dan is onderhoud aan het dak vaak lastiger.
 • Kies voor onbrandbare dakisolatie 
  Mocht er brand ontstaan in de zonnepaneleninstallatie, dan slaat deze minder snel over naar het pand.
 • Kies voor glaspanelen 
  Glaspanelen zijn brandveiliger dan andere panelen. En ze geven minder kans op afname van het resultaat. Glaspanelen zijn wel duurder in aanschaf. En ze zijn zwaarder dan standaardpanelen. Houd hier rekening mee bij de constructieberekening.
 • Kies voor een installatie met power optimizers of micro-omvormers 
  Hiermee wordt voorkomen dat een slechte prestatie - bijvoorbeeld door schaduw - van het ene paneel niet de rest van de installatie bepaalt. Zo levert de installatie meer op. Zet de ingebouwde vlamboogdetectie (in power optimizers) altijd aan.
 • Voorkom brand met een vlamboogdetectie 
  Geen power optimizers of micro-omvormers? Neem dan andere maatregelen, zoals vlamboogdetectie. Dit voorkomt dat een gebrek aan uw zonnepaneleninstallatie leidt tot brand.
 • Verbind zonnepanelen aan de hoofddraagconstructie van het pand 
  Heeft het pand een dak van sandwichpanelen? Dan kan de bevestiging van de zonnepanelen het best verbonden worden aan de hoofddraagconstructie van het pand.
 • Sluit de zonnepaneleninstallatie aan op een aparte groep of groepenkast 
  Let hierbij op de regels volgens NEN 1010:2015.
 • Keur de installatie iedere 3 jaar 
  Laat voor de duurzaamheid van de installatie en veiligheid van het pand de zonnepaneleninstallatie minstens 1 keer in de 3 jaar keuren. Hanteer daarbij NEN 1010:2015 en NEN-EN-IEC 62446.
 • Noteer de serienummers van uw panelen 
  Worden ze gestolen, dan kunt u ze hiermee beter (laten) opsporen.