Recordaantal WIA-aanvragen verhoogt druk op arbeidsmarkt

Recordaantal WIA-aanvragen verhoogt druk op arbeidsmarkt

Donderdag 2 juni 2022

Recordaantal WIA-aanvragen verhoogt druk op arbeidsmarkt

Het alsmaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers legt extra druk op de arbeidsmarkt. En de verwachting is dat het aantal arbeidsongeschikte werknemers alleen maar verder toeneemt door de oudere beroepsbevolking.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 naar recordhoogte gestegen, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand. Voor elke 100 werklozen waren er in de genoemde periode 133 vacatures beschikbaar. Het Centraal Planbureau voorspelde eerder al dat deze grote krapte voorlopig aan zal houden. Tegelijkertijd stijgt ook het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikte werknemers. Zo komt de arbeidsmarkt én de uitvoering van het  sociale zekerheidsstelsel nog verder onder druk te staan.

Verzuimpercentage stijgt het hardst in kleine bedrijven

Het verzuimpercentage is elk jaar het laagst bij bedrijven tot tien werknemers en ligt ruim onder het landelijke gemiddelde. Deze bedrijven laten wel de grootste stijging zien in het ziekteverzuim in 2020 en 2021. Begin 2019 lag het gemiddelde verzuim bij bedrijven tot tien werknemers nog onder 2%, eind 2021 was dit boven 3%. In het eerste kwartaal van 2022 lag het verzuim zelfs nog iets hoger.

Record WIA-aanvragen

Het recordaantal WIA-aanvragen in 2021 is 78.590. Daarmee steeg het aantal aanvragen met ruim 9% in vergelijking met 2020. Het aantal aanvragen bij UWV is nog nooit zo hoog geweest. Met 68.035 door UWV behandelde aanvragen in 2021 stijgt het aantal aanvragen  harder dan UWV momenteel aan kan. Het gevaar hiervan is dat de vertraging van de uitvoering van deze sociaal medische beoordelingen oploopt. Dit houdt werknemers langer in onzekerheid, remt het verdere re-integratieproces af en zorgt voor financiële stress bij werkgevers én werknemers.

Noodzaak om vitaliteit te bevorderen

In 2021 kostte ziekteverzuim de BV Nederland in totaal al meer dan 18 miljard euro, zo stelt Nationale-Nederlanden op basis van eigen onderzoek. Daardoor wordt het nog belangrijker dat alle betrokken partijen beter gaan samenwerken om werknemers vitaal aan het werk te houden. Als verzekeringsadviseur kunnen wij hier een grote rol in spelen. Dit doen we met behulp van onze verzuimaanpak.

Verzuim aanpakken