Tips voor voorkomen van ziekteverzuim

Tips voor voorkomen van ziekteverzuim

Donderdag 5 april 2018

Tips voor voorkomen van ziekteverzuim

De kosten van een zieke werknemer zijn hoog voor uw bedrijf. Het gaat om anderhalf tot tweeënhalf keer de bruto-loonkosten. Dat bedrag bestaat onder andere uit omzetverlies en vervanging of extra werk voor collega’s. Als de zieke werknemer niet gere-integreerd wordt in de organisatie dan kan dit ook consequenties hebben voor de premies voor de WGA en Ziektewet. Daarom heeft verzuimpreventie bij ieder bedrijf een hoge prioriteit.

Beginnen met RI&E

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. RI&E is verplicht voor alle werkgevers. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moeten werkgevers een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met de RI&E kan het bedrijf gestructureerd de risico's aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Verzuimprotocol opstellen

In het verzuimprotocol staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst. Heldere regels voorkomen dat werknemers zich op oneigenlijke gronden ziekmelden (bijvoorbeeld omdat de kinderen ziek zijn) en dat ze weten hoe ze zich moeten ziek melden.

Collectieve zorgverzekering en vitaliteit

Ook de collectieve zorgverzekering speelt een belangrijke rol bij verzuimpreventie. De focus ligt op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Werknemers die mentaal, emotioneel en fysiek weerkrachtig zijn, zijn productiever, minder vaak ziek en voelen zich verantwoordelijker voor hun gezondheid en inzetbaarheid. Door een goede collectieve zorgverzekering aan te bieden ontstaan er dus voordelen voor werkgever en werknemer.

Meer preventietips om ziekteverzuim te verlagen

 • Een gezonde en veilige werkplek
  Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste hoogte staan, dat de temperatuur goed geregeld is, dat er voldoende frisse lucht is en voldoende daglicht.
 • Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
  Een POP bevat concrete afspraken over de loopbaan van een werknemer. Het resultaat is onder andere een hogere motivatie en tevredenheid bij werknemers en minder ziekteverzuim.
 • Goede communicatie met werknemers
  Toon oprechte interesse in werknemers. Vraag regelmatig naar hun persoonlijke situatie op het werk én daarbuiten.
 • Verklein de kans op stress en burn-out
  Probeer stress te voorkomen door een heldere taakomschrijving te geven en door goede werkomstandigheden.
 • Let op de signalen van ziekteverzuim
  Als u de signalen van ziekteverzuim vroegtijdig herkent, kunt u samen met de werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen. Werkstress is een belangrijk signaal, net als structureel overwerken.
Lagere verzuimkosten door een goede ziekteverzuimverzekering