Preventieclausules elektrische installaties

Preventieclausules elektrische installaties

Donderdag 24 mei 2018

Tips over preventieclausules elektrische installaties

Kent u de preventieclausules voor uw zakelijke schadeverzekeringen? En leeft u ze ook na? Verzekeraars kunnen namelijk uitkering weigeren als niet voldaan is aan de eisen gesteld in deze clausules.

Wat zijn preventieclausules?

Branden bij bedrijven worden vaak veroorzaakt door elektrische installaties. In preventieclausules wordt daarom gevraagd om regelmatige inspecties en gedegen onderhoud. Daarvoor moeten gecertificeerde bedrijven ingeschakeld worden. Bij schade kan gevraagd worden om dit met onderhoudscontracten, opleveringsbewijzen en certificaten aan te tonen.

Tip 1: Nieuw bedrijfsgebouw? Laat de elektrische installatie controleren!

Het ontwerp van uw elektrische installatie is erg belangrijk voor de brandveiligheid. Er gelden dan ook zeer strenge, verplichte veiligheidsbepalingen. Deze zijn opgenomen in de NEN 1010. Deze norm beschrijft beschermingsmaatregelen, de keuze van elektrisch materiaal en de installatie hiervan.

Ongeveer 30% van de afwijkingen in gebouweninstallaties is het gevolg van een fout in het ontwerp. Bij de aanschaf of ingebruikname van een bedrijfsgebouw is het dus erg belangrijk dat u laat controleren of de elektrische installatie in orde is en voldoet aan de NEN 1010.

Tip 2: Schakel een gecertificeerd bedrijf in

Ook als het ontwerp van een elektrische installatie goed is, kan het fout gaan als de installatie niet goed wordt aangelegd. Bovendien kan een installatie na enige tijd gebreken vertonen. Maar liefst 60% van alle branden door elektrische installaties heeft hiermee te maken. Daarom is het belangrijk dat u de installatie periodiek laat onderhouden en inspecteren volgens de eisen van de NEN 3140. Deze norm beschrijft de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties, apparaten en toestellen.

De NEN 3140 is een zeer uitgebreide en ingewikkelde norm. Daarom kunt u het beste een gecertificeerd bedrijf inhuren voor de inspectie van uw elektrische installatie. Zo weet u zeker dat alles voldoet aan de NEN 3140.

Tip 3: Bespreek dit onderwerp met uw verzekeringsadviseur

Preventieclausules komen voor op onder andere de opstalverzekering, inventaris- en goederenverzekering, computerverzekering of bedrijfsschadeverzekering. Bent u er niet zeker van of uw bedrijf voldoet aan de gestelde voorwaarden? Neem contact op met onze adviseurs via 0172 611 116 of stuur een e-mail naar info@vmdkoster.nl. Wij houden uw verzekeringen en bedrijfsrisico's graag tegen het licht.

Adviesgesprek over uw zakelijke verzekeringen