Preventie doe je niet voor de verzekeraar

Preventie doe je niet voor de verzekeraar

Vrijdag 31 maart 2023

Preventie doe je niet voor de verzekeraar

Het is een essentieel onderdeel van onze risico-inventarisaties: preventie, Verzekeraars stellen steeds strengere preventie-eisen die vastgelegd worden in clausules. Als ondernemer zit je hier niet altijd op te wachten, maar het naleven van de eisen doe je uiteindelijk niet voor de verzekeraar. Want je doet het voor de toekomst van je bedrijf en de veiligheid van het personeel. 

Voorbeelden van belangrijke preventie-eisen

  • Zorg voor een goed werkende inbraakbeveiligingsinstallatie met onderhoudscontract. De installateur bepaalt onder andere op basis van waarde, concentratie en aantrekkelijkheid van de goederen welk niveau van beveiliging en bijhorende maatregelen er getroffen moeten worden.
  • Zorg voor de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen en periodiek onderhoud daarvan. Laat je hiervoor adviseren door een erkend bedrijf.
  • De elektrische installatie moet je minimaal iedere 3 of 5 jaar laten keuren door een erkend installatiebureau volgens o.a. NEN 1010/3140 of Scope 8 /Scope 10.
  • De installatie van zonnepanelen moet op de juiste manier uitgevoerd worden. Een Scope 12 keuring voorziet in controle op een correcte en veilige installatie en de werking van uw PV installatie 

Preventieve maatregelen voor veiligheid en continuïteit

Als je de polisvoorwaarden en clausules niet naleeft, dan is de kans groot dat bij een schade de verzekeraar de claim afwijst. De schade wordt maar voor een deel (of zelfs helemaal) niet uitgekeerd. Maar het gaat dus niet alleen om de uitkering. Je investeert vooral in preventie voor de veiligheid van medewerkers, continuïteit van jouw bedrijf en bescherming van bezittingen. 

Vervelende verrassingen voorkomen

Risicomanagement begint dus met preventie. Verzekeringen zijn een vangnet. Maar dat vangnet is alleen effectief als er geen gaten in zitten. In onze rol van risicomanagers letten wij hier heel scherp op en geven we proactief advies. Want wij willen vervelende verrassingen voorkomen voor onze klanten, zoals een uiteindelijk niet verzekerde schade. 

Samenwerking

Onze visie is: risicobeheer doe je samen. Daarmee bedoelen we niet alleen de klant en VMD Koster, er zijn altijd meer partijen betrokken bij effectief risicobeheer. Bijvoorbeeld juristen, accountants en experts op het gebied van cybersecurity. Wij nemen graag de regierol om met alle partijen de risico's van jouw organisatie onder controle te krijgen. 

Persoonlijk advies

Wij helpen je graag met het op orde brengen van alle preventieve maatregelen. Bel 0172 611 116 voor persoonlijk advies of stel je vraag online.

Stel je vraag