Verzekeringsclausules en preventie-eisen

Verzekeringsclausules en preventie-eisen

Woensdag 13 oktober 2021

Verzekeringsclausules en preventie-eisen: controleer uw verzekeringen

Leeft u de verzekeringsclausules en preventie-eisen van uw bedrijfsverzekeringen na? Dit is namelijk essentieel voor de dekking. Een verzekering blijkt bij schade namelijk een lege huls als u niet aan de gestelde clausules voldoet.

Wat zijn verzekeringsclausules?

Wanneer u een verzekering afsluit, horen daar polisvoorwaarden bij. Daarin staat wanneer u wel en niet verzekerd bent. Clausules zijn uitbreidingen of juist beperkingen op deze polisvoorwaarden. De clausules komen vooral voor bij brandverzekeringen, zoals de gebouwenverzekering en inventaris- en goederenverzekering.

De polisvoorwaarden zijn algemeen en gelden voor ieder bedrijf met de betreffende verzekering. De clausules zijn specifiek toegevoegd voor de risico’s van uw bedrijf. Maar dat betekent niet dat iedere clausule maatwerk is.

Veel voorkomende clausules bij zakelijke verzekeringen

Alarminstallatie

Zorg voor een goed werkende installatie met onderhoudscontract. De installateur bepaalt op basis van waarde concentratie en aantrekkelijkheid van de goederen welke klasse er nodig is.

Blusmiddelen

Zorg voor voldoende blusmiddelen en laat u hiervoor adviseren door een erkend bedrijf.

Buitenopslag

Het is niet toegestaan om goederen, emballage en pallets binnen een afstand van 10 meter van de gevel op te slaan.

Elektrische installatie

Uw elektrische installatie moet u minimaal iedere 3 of 5 jaar laten keuren door een erkend installatiebureau volgens NEN 1010/3140 of Scope 10. Na de keuring moet er een herstelverklaring worden afgegeven.

Waarom is het zo belangrijk om clausules na te leven?

Als u de polisvoorwaarden en clausules niet naleeft, dan is de kans groot dat bij een schade de verzekeraar de claim afwijst. De schade wordt maar voor een deel (of zelfs helemaal) niet uitgekeerd. De financiële gevolgen kunnen dus heel groot zijn. En let op: er wordt streng gecontroleerd op het naleven van clausules.

Niet haalbare verzekeringsclausules?

U doet er dus alles aan om de clausules na te leven. De elektrische installatie is gekeurd, er zijn voldoende blusmiddelen en er staan geen afvalcontainers tegen het pand. Maar soms zijn de eisen in clausules zo streng, dat ze niet na te leven zijn. Het betekent dat er voor de verzekeraar altijd een reden is om een schade niet uit te keren.

Er zijn steeds minder verzekeraars actief in Nederland, dat betekent dat zij een sterke onderhandelingspositie hebben en strenge eisen kunnen stellen. Maar toch is het mogelijk om bij het aangaan van een verzekering in gesprek te gaan over de clausules. Zo kan voorkomen worden dat de verzekering een lege huls wordt. Als onafhankelijk verzekeringsadviseur hebben wij hier veel ervaring mee.

Controleer uw verzekeringen met onze quickscan

Staan op uw polis clausules die voorkomen dat u dekking heeft bij schade? Wij zoeken het voor u uit met onze quickscan. Deze scan bestaat uit een risicoanalyse mét een inventarisatie van de zakelijke verzekeringen. U krijgt vervolgens één overzicht met verbeterpunten en besparingen. Bel 0172 611 116 om een afspraak te maken met een risicomanager van VMD Koster of vul het online formulier in.

Quickscan aanvragen