Verzekeringsclausules en preventie-eisen

Verzekeringsclausules en preventie-eisen

Dinsdag 27 december 2022

Verzekeringsclausules en preventie: als ondernemer moet je alert zijn voor strenge eisen verzekeraars

Om de continuïteit van jouw bedrijf te bewaken, sluit je bedrijfsverzekeringen af. Want als je geconfronteerd word met een grote schade, zorgt zo’n verzekering er voor dat je verder kunt. Maar je bedrijf verzekeren vraagt tegenwoordig veel meer inspanning dan pakweg 10 jaar geleden. Dit komt door een strenger acceptatiebeleid bij verzekeraars. Dit beleid uit zich in preventie-eisen en clausules.

Leef je de verzekeringsclausules en preventie-eisen van jouw bedrijfsverzekeringen na? Dit is namelijk essentieel voor de dekking. Een verzekering blijkt bij schade namelijk een lege huls als je niet aan de gestelde clausules voldoet. Als verzekeringsadviseur letten wij hier heel scherp op. Want wij willen vervelende verrassingen, zoals een geweigerde claim, voorkomen voor onze klanten. 

Wat zijn verzekeringsclausules?

Wanneer je een verzekering afsluit, horen daar polisvoorwaarden bij. Daarin staat wanneer je wel en niet verzekerd bent. Clausules zijn uitbreidingen of juist beperkingen op deze polisvoorwaarden. De clausules komen vooral voor bij brandverzekeringen, zoals de gebouwenverzekering en inventarisverzekering en goederenverzekering.

De polisvoorwaarden zijn algemeen en gelden voor ieder bedrijf met de betreffende verzekering. De clausules zijn specifiek toegevoegd voor de risico’s van jouw bedrijf. Maar dat betekent niet dat iedere clausule maatwerk is.

Veel voorkomende clausules bij zakelijke verzekeringen

Alarminstallatie

Zorg voor een goed werkende installatie met onderhoudscontract. De installateur bepaalt op basis van waarde concentratie en aantrekkelijkheid van de goederen welke klasse er nodig is.

Blusmiddelen

Zorg voor voldoende blusmiddelen en periodiek onderhoud daarvan. Laat je hiervoor adviseren door een erkend bedrijf.

Buitenopslag

Het is niet toegestaan om goederen, emballage en pallets binnen een afstand van 10 meter van de gevel op te slaan.

Elektrische installatie

De elektrische installatie moet je minimaal iedere 3 of 5 jaar laten keuren door een erkend installatiebureau volgens NEN 1010/3140 of Scope 10. Na de keuring moet er een herstelverklaring worden afgegeven.

Isolatie

De materiaalkeuze is bepalend of er dekking mogelijk is.

Zonnepanelen

De installatie en keuring moet op de juiste manier uitgevoerd worden. Scope 12 is hier de norm.

Waarom is het zo belangrijk om clausules na te leven?

Als je de polisvoorwaarden en clausules niet naleeft, dan is de kans groot dat bij een schade de verzekeraar de claim afwijst. De schade wordt maar voor een deel (of zelfs helemaal) niet uitgekeerd. En let op: er wordt streng gecontroleerd op het naleven van clausules. Helaas hebben we de laatste jaren genoeg voorbeelden gezien van ondernemers die in grote problemen komen na een schade.

Zoals een horecaondernemer die elektra wel liet keuren, maar niet door een erkende installateur. Er ontstond brand met heel veel schade tot gevolg. Het bedrijf moest helemaal opnieuw opgebouwd worden met hulp van externe investeerders. Want er kwam geen schade-uitkering van de verzekeraar.

Ook bij een boekhandel ging het fout bij de elektrische installatie. Door de jaren is door verschillende installateurs in de meterkast gewerkt. Bij schade blijkt er vervolgens geen keuringsrapport te zijn. Ook in dit geval is dit aanleiding voor de verzekeraar om de schadeclaim af te wijzen.

Niet haalbare verzekeringsclausules?

Je doet er dus alles aan om de clausules na te leven. De elektrische installatie is gekeurd, er zijn voldoende blusmiddelen en er staan geen afvalcontainers tegen het pand. Maar soms zijn de eisen in clausules zo streng, dat ze niet na te leven zijn. Het betekent dat er voor de verzekeraar altijd een reden is om een schade niet uit te keren.

Er zijn steeds minder verzekeraars actief in Nederland, dat betekent dat zij een sterke onderhandelingspositie hebben en strenge eisen kunnen stellen. Maar toch is het mogelijk om bij het aangaan van een verzekering in gesprek te gaan over de clausules. Zo kan voorkomen worden dat de verzekering een lege huls wordt. Wij hebben hier veel ervaring mee.

Voorkomen is beter dan verzekeren

Risicomanagement begint met preventie. Verzekeringen zijn het vangnet. Maar dat vangnet is alleen effectief als er geen gaten in zitten. Die gaten worden gedicht door de preventie-eisen en clausules na te leven. Als specialist in risicomanagement en zakelijke verzekeringen helpen wij hiermee.

Persoonlijk advies van een risicomanager

Wij helpen je graag met het op orde brengen van alle preventieve maatregelen. Buiten dat de kans op schade kleiner wordt, is er nog een groot voordeel. Want het leidt tot een betere onderhandelingspositie bij het aanvragen van een verzekering. Neem contact op met VMD Koster voor persoonlijk advies. Bel 0172 611 116 en vraag naar onze risicomanagers. Of vul het offerteformulier in zodat we voor jou aan de slag kunnen gaan.

Offerte bedrijfsverzekeringen aanvragen