Premies verzekeringen bedrijf in 2023

Premies verzekeringen bedrijf in 2023

Woensdag 9 november 2022

Premies verzekeringen bedrijf in 2023

De meeste zakelijke verzekeringen worden jaarlijks op 1 januari verlengd. Bedrijven krijgen dan een voorstel van de verzekeraar voor het nieuwe contractjaar. Voor dit gebeurt, geven verzekeraars aan welke contracten worden opgezegd. Dit doen ze om de weg vrij te maken voor een nieuw voorstel.

De afgelopen jaren werd de verzekeringsmarkt steeds harder. Verzekeraars zegden gehele portefeuilles op en wilden alleen verlengen tegen een aanzienlijk hoger premiepercentage. Deze situatie deed zich met name voor bij brandverzekeringen, zoals de verzekeringen voor bedrijfsgebouweninventaris en goederen. Ook dit jaar zien we weer premieverhogingen. De risicomanagers van VMD Koster leggen uit hoe dit komt. Daarnaast gaan wij graag met je in gesprek zodat we er samen voor kunnen zorgen dat jouw bedrijf ook in 2023 goed verzekerd is.

Offerte verzekeringen bedrijf 2023

Inflatie zorgt voor hogere kosten verzekeringen

Indexatie van de verzekerde bedragen betekent dat de verzekerde waarde op een polis automatisch wordt verhoogd naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen. Als indexcijfer worden vaak het consumentenprijsindexcijfer (CPI) en indexcijfers van CAO-lonen gehanteerd. Door de hoge inflatie is het nodig verzekerde bedragen naar boven bij te stellen. Anders is er grote kans dat je bij schade merkt dat het verzekerd bedrag lager is dan wat je moet betalen om de schade te herstellen of de inventaris en goederen opnieuw aan te schaffen.

De verzekeringspremie is onder andere gebaseerd op het verzekerd bedrag. Als dit bedrag omhoog gaat, heeft dit dus ook invloed op de premie. Die zal mee stijgen.

Stijgende premies: is er iets tegen te doen?

De premies voor de zakelijke schadeverzekeringen staan al een aantal jaren onder druk. Een van de belangrijke oorzaken is dat verzekeraars in het recente verleden veel premies hebben verlaagd in een toen concurrerende markt.  Door toegenomen toezicht op de vereiste kapitaalbuffers en de nu al lange periode van lage rente, zien verzekeraars hun rendement verdampen. Daarom zijn ze een aantal jaren geleden met een inhaalslag begonnen. In Nederland is bovendien het aantal verzekeraars dat zakelijke brandrisico’s accepteert klein geworden. Het is daarom vaak onmogelijk een alternatief voorstel te krijgen.

Dat betekent zeker niet dat wij ons zomaar neerleggen bij een verhoging voor onze klanten. Zeker bij een forse verhoging maken wij een marktverkenning om te kijken of overstappen naar een andere verzekeraar zinvol is. Ook als jouw bedrijf nog niet via ons kantoor verzekerd is, kunnen wij een marktverkenning voor je maken. Dit doen we aan de hand van onze quickscan.

Preventie-eisen en clausules

Een ander gevolg van de ontwikkelingen bij verzekeraars, is dat bepaalde risico’s niet worden geaccepteerd. Voor de risico’s die wel verzekerd kunnen worden, komen vaker clausules met strenge preventie-eisen op de polis. Wij adviseren daarom te investeren in het voorkomen van schades. In preventie dus. Dat verkleint niet alleen de kans op schade, maar maakt een overstap naar een andere verzekeraar ook haalbaarder. Wij kunnen je op dat gebied ook adviseren.

Persoonlijk advies over zakelijke verzekeringen

Zodra een verlengingsvoorstel binnen is voor onze klanten, bespreken wij dit direct met hen. Als er impactvolle wijzigingen zijn, bekijken we samen of dit acceptabel is. En als dat niet zo is, bekijken we de alternatieven.

Ook als jouw verzekeringen nog niet bij VMD Koster zijn ondergebracht, geven we je graag persoonlijk advies. Wij maken dan eerst een quickscan van de verzekeringen van jouw bedrijf. Dit levert hoe dan ook waardevolle inzichten op.

Quickscan zakelijke verzekeringen 2023