Premie verzuimverzekering omhoog

Premie verzuimverzekering omhoog

Donderdag 25 oktober 2018

Premie verzuimverzekering omhoog: hoe komt dit?

Werkgevers ontvangen aan het eind van het jaar een verlengingsvoorstel voor de verzuimverzekering. In dit voorstel wordt ook de nieuwe premie bekend gemaakt. Voor heel veel bedrijven volgt de laatste jaren een premiestijging. Hoe komt dat?

Oorzaken premiestijging verzuim

Er zijn twee belangrijke oorzaken voor de stijgende premies:

  1. De verhoging van de AOW-leeftijd en het terugbrengen van de maximale WW-duur zorgen voor langere uitkeringsduren en het uitkeren van meer en hogere vergoedingen.
  2. Het totale verzuim is hoger dan in de jaren hiervoor.

Daarnaast wordt er ook nauw gekeken naar het verzuim binnen jouw eigen bedrijf. Dit kan ervoor zorgen dat de premie verder verhoogd wordt of dat de premieverhoging juist lager uitvalt dan bij veel andere bedrijven.

Marktverkenning verzuimverzekering

Ben je verzekerd via VMD Koster en krijg je te maken met een aanzienlijke premieverhoging? Dan maken wij altijd een marktverkenning om te bekijken of je elders voordeliger verzekerd kunt zijn.

Een second opinion over de verzuimverzekering?

Ook als je nog niet via ons verzekerd bent, kunnen wij je helpen. Krijg je een nieuw voorstel van de huidige verzekeraar met een hogere premie? Mogelijk is er een beter alternatief. Wij helpen hier graag mee. Wij maken graag een verzuimscan voor jouw bedrijf en een marktverkenning voor de verzuimverzekering. Met onze second opinion kun je de juiste keuze maken voor de verzuimverzekering.

Offerte verzuimverzekering aanvragen