Pensioenwet later ingevoerd en dat heeft gevolgen voor het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenwet later ingevoerd en dat heeft gevolgen voor het nieuwe pensioenstelsel

Dinsdag 11 mei 2021

Pensioenwet later ingevoerd en dat heeft gevolgen voor het nieuwe pensioenstelsel

De nieuwe pensioenwet gaat minimaal een jaar later in dan eerder voorzien. Het plan is nu 1 januari 2023. Pensioenuitvoerders hebben na het ingaan van de wet vier jaar om alle regelingen aan te passen. Maar het streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken.

Pensioenakkoord in grote lijnen

De grote lijnen van het pensioenakkoord werden in 2019 afgesproken en in 2020 vastgelegd in een akkoord. Kern van het nieuwe stelsel is dat er geen harde beloften meer worden gedaan over de hoogte van pensioenen, maar dat de uitkering meer afhangt van de ontwikkelingen op de beurs. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen; dalen de koersen, dan geldt dat ook voor de pensioenen. In deze blog zetten wij de consequenties van het akkoord voor de verzekerde pensioenregeling van uw organisatie op een rij.

Informatie werkgevers over nieuw pensioenstelsel