Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen

Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen

Dinsdag 12 juni 2018

Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen

Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf september 2019 beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie verschillende bedragen toegevoegd:

  • een verwacht scenario;
  • een optimistisch scenario;
  • en een pessimistisch scenario.

In de scenario's is rekening gehouden met mee- of tegenvallende economische ontwikkelingen.

Realistischer beeld van pensioen

Nu krijg je alleen het zogeheten reglementair te bereiken pensioen te zien. Dit is het bedrag dat volgt uit je pensioenregeling. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt hierover: “Ik vind het belangrijk dat mensen een realistischer beeld krijgen van het pensioen dat ze kunnen verwachten en de risico’s die daarmee samenhangen. Daarom worden de scenario’s toegevoegd. Zo weet je wat je te wachten staat en kun je er rekening mee houden.”

Rekenmethode gelijk bij alle pensioenuitvoerders

De scenario’s tonen een nettobedrag per maand, gebaseerd op de AOW en het pensioen dat iemand heeft opgebouwd. Alle pensioenuitvoerders gaan de scenariobedragen op de zelfde manier berekenen, met rekenmethodieken die zijn vastgelegd in een ministeriële regeling.

Uniform Pensioen Overzicht

Vanaf 2020 worden de bedragen ook getoond op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De systemen van de pensioenuitvoerders worden hier nog op aangepast.