Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering 

Zowel thuis als onderweg kunt u betrokken raken bij een ongeval. Vaak loopt het goed af, maar soms heeft een ongeval blijvende invaliditeit of zelfs de dood tot gevolg. Naast de emotionele gevolgen komen daar ook allerlei kosten bij. Met de gezinsongevallenverzekering worden die gedekt. 

Waarom sluiten mensen een ongevallenverzekering af?

Een ongeval kan grote financiële gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het aanpassen van de woning of het opvangen van het verlies aan inkomen. Het doel van een ongevallenverzekering is dat er bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval een uitkering wordt verstrekt. Deze uitkering kan vrij worden besteed.

Wat verzekert de ongevallenverzekering?

De ongevallenverzekering keert uit bij blijvende invaliditeit of bij overlijden na een ongeval. Bij overlijden staat de uitkering vast, bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de omvang van de invaliditeit. 

Wat kost de ongevallenverzekering?

Al vanaf enkele euro’s per maand kan een ongevallenverzekering gekozen worden. De premie is afhankelijk van de gekozen combinatie van verzekerde bedragen en van de gezinssamenstelling. Uiteraard geldt, hoe groter het gezin, hoe hoger de premie. 

Wilt u advies over de ongevallenverzekering?

Wij adviseren u graag over de ongevallenverzekering voor u en uw gezin. Bel 0172 611 116 voor een afspraak of telefonisch advies. Een mail sturen kan natuurlijk ook: info@vmdkoster.nl. Een groot voordeel voor u is dat u deze verzekering bij VMD Koster onder kan brengen in het NLG Privé Pakket.