Pensioen opbouwen in loondienst

Pensioen opbouwen in loondienst

Pensioen opbouwen in loondienst

Uw pensioen bestaat meestal uit de AOW-uitkering die u krijgt via de overheid, een pensioen dat u opbouwt bij werkgevers en soms ook een aanvullend pensioen dat u zelf heeft geregeld. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een totaaloverzicht van uw pensioen. Op deze pagina geven we extra informatie over pensioenopbouw als u in loondienst bent en uw werkgever een pensioenregeling aanbiedt.

Adviesgesprek pensioenopbouw

Deelnemen aan een pensioenregeling

Veel Nederlandse werknemers bouwen pensioen op via het werk. De werkgever heeft zelf een pensioenregeling afgesloten bij een pensioenuitvoerder, of is aangesloten bij een pensioenfonds. De werkgever betaalt vaak het grootste deel van de premie. U bouwt pensioen op over uw salaris, met aftrek van de franchise. Dit is een drempelbedrag dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. Het bedrag dat overblijft, wordt de pensioengrondslag genoemd.

Pensioenverkenning en persoonlijke berekening

Is VMD Koster de adviseur voor de pensioenregeling van uw bedrijf? Dan is meestal afgesproken met uw werkgever dat alle deelnemers een pensioenverkenning en een persoonlijke berekening ontvangen. De persoonlijke berekening bestaat uit een korte omschrijving van de pensioenregeling, een overzicht van de pensioenuitkeringen en de kosten van de pensioenregeling.  Op de pensioenverkenning staat vermeld wat het 'ideale' pensioen is, het eventuele tekort aan ouderdomspensioen en een overzicht van de te verwachten uitkeringen op de pensioendatum. Al deze gegevens zijn verwerkt in een overzichtelijk document.

Partnerpensioen

Wanneer u een partner heeft, u bent getrouwd of woont samen, heeft dat consequenties voor uw pensioen. Vooral bij ingrijpende levensmomenten als samenwonen, trouwen, scheiden en overlijden. Het partnerpensioen is een levenslange uitkering voor de partner van degene die het pensioen heeft opgebouwd en gaat in bij overlijden. Voor veel mensen is niet duidelijk wat voor hun partner verzekerd is als hij of zij komt te overlijden. Dit verschilt echter per persoon en is afhankelijk van gemaakte afspraken. Deze afspraken vindt u in het pensioenreglement.

Advies over pensioenopbouw in loondienst? Stel hieronder uw vraag

 

Pensioenopbouw in loondienst