Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekering en hersteladvies

Voor veel beleggingsverzekeringen die in de jaren '80 en '90 zijn gesloten geldt dat de kosten te hoog waren of dat in de polis kosten verborgen zaten die van te voren niet bekend zijn gemaakt. Met deze kosten is bovendien in het voorbeeldkapitaal geen rekening gehouden. Hierdoor kan een polis een lagere opbrengst hebben dan verwacht. Deze polissen werden ook wel woekerpolis genoemd.

Mensen met zo'n beleggingsverzekering hebben mogelijk recht op een compensatie van de kosten. Dit gebeurt wanneer de kosten boven een bepaald niveau uitkomen. Deze compensatie wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij. Ook hebben zij recht op hersteladvies van de adviseur waar de verzekering is afgesloten.

Wat kunt u doen?

Heeft u een beleggingsverzekering waar te hoge kosten zijn ingehouden? Indien u recht had op een compensatie, dan heeft u deze hoogstwaarschijnlijk al ontvangen. Niettemin kan het zijn dat uw verzekering nu niet aansluit op uw huidige wensen. Zaken die door u beoordeeld kunnen worden, zijn:

  • Sluiten de beleggingen wel aan bij uw profiel. Wanneer u nu heel risicovol belegt en wanneer dat niet (meer) bij u past, dan is dat in veel gevallen eenvoudig binnen het bestaande product aan te passen.
  • In de polis kan een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking verzekerd zijn. Dit zijn geen kosten in de zin van de compensatieregelingen, maar het kost wel geld. We kunnen onderzoeken of u deze dekkingen nog wel nodig hebt en of ze niet elders goedkoper kunnen worden ingekocht.
  • Sluit de polis nog wel aan bij uw doelstelling? Wanneer u de polis hebt gesloten om uw hypotheek af te lossen of uw pensioen te financieren en de verwachtte opbrengst is te laag, dan kunnen we onderzoeken hoe u alsnog uw doelstelling kunt gaan realiseren.

Heeft u behoefte aan een adviesgesprek?

Indien u dat wenst, adviseren wij u over uw beleggingsverzekering. Daarvoor nodigen wij u graag uit op ons kantoor. Voor polissen die via ons kantoor lopen rekenen wij geen kosten.

Wanneer er naar aanleiding van het gesprek gekozen wordt voor andere oplossingen, dan willen wij u daar graag bij adviseren en begeleiden. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Indien dat zo is, worden deze vooraf expliciet met u afgesproken. Geen verrassingen dus.

VMD Koster adviseert op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding. Wilt u meer weten over de kosten van onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen? Open dan het dienstverleningsdocument.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze pensioenspecialisten, telefoon 0172 611 116 of mail pensioen@vmdkoster.nl.