Nederlanders overschatten uitkering nabestaanden

Nederlanders overschatten uitkering nabestaanden

Vrijdag 10 januari 2020

Nederlanders overschatten uitkering nabestaanden

Vier op de tien Nederlanders denken dat de uitkering die de partner ontvangt wanneer men zelf komt te overlijden vóór de pensioendatum gelijk is aan 70% van het laatst verdiende salaris. Dit is onterecht. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat wegvalt, kan het totaalinkomen van de achterblijvers fors dalen. Zeker als er geen regeling voor nabestaandenpensioen aanwezig is.

Nabestaandenpensioen bij een derde onbekend

Wijzer in  geldzaken voerde eind 2019 een onderzoek uit naar de kennis over het nabestaandenpensioen. Daaruit blijkt dat lang niet iedereen (29%) weet of de huidige werkgever een nabestaandenpensioen aanbiedt.

Hoe werkt het nabestaandenpensioen?

Voor de meeste mensen die bij een werkgever een pensioen opbouwen, heeft de partner recht op nabestaandenpensioen. Dit gaat meteen in na overlijden, ook als de pensioenleeftijd nog niet bereikt is. De overblijvende partner moet echter wel aangemeld zijn bij de pensioenuitvoerder van de overledene.

Partner aanmelden voor het nabestaandenpensioen

Slechts een kleine groep Nederlanders (één op de zes) die getrouwd of geregistreerd partner is, weet dat dit voor hen automatisch gaat. Voor Nederlanders die samenwonen gaat dit niet automatisch. Van deze groep geeft 46% aan zijn/haar partner direct te hebben aangemeld bij de pensioenuitvoerder. 33% van de samenwoners geeft aan dit (nog) niet te hebben gedaan, omdat zij niet wisten dat dit nodig was.

Inkomsten nabestaanden na overlijden

Voor een drietal voorbeeldsituaties heeft het Nibud inzichtelijk gemaakt hoe de inkomsten en uitgaven eruitzien voor de nabestaanden als de partner overlijdt. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat wegvalt daalt het inkomen na overlijden fors. Een nabestaandenpensioen vangt deze inkomensdaling gedeeltelijk op en dit zorgt ervoor dat de uitgaven nog betaalbaar zijn, al zal het uitgavenpatroon wel aangepast moeten worden. Dat kan misschien niet altijd op korte termijn, wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek met hoge maandlasten hebt.

Risicogroep: samenwonenden die hun nabestaandenpensioen niet goed geregeld hebben

Zonder nabestaandenpensioen daalt het inkomen veel harder na overlijden van de meestverdienende partner. Samenwonenden die hun nabestaandenpensioen niet goed geregeld hebben, vormen hiermee dus helemaal een risicogroep.

Voor een paar (inkomen € 45.000 en € 20.000) met twee kinderen met een koopwoning, daalt het totaalinkomen als het inkomen van de hoofdkostwinner wegvalt met 46% zonder nabestaandenpensioen. De daling is 18% in een situatie met nabestaandenpensioen.  In de rapportage van Wijzer in Geldzaken worden nog meer voorbeelden gegeven.

Tool voor meer verdieping in nabestaandenpensioen

Wanneer mensen willen weten wat er geregeld is voor de nabestaanden, kijkt de grootste groep  Nederlanders als eerste naar mijnpensioenoverzicht.nl. Op de tweede plek staat het bezoeken van de mijnomgeving van de pensioenuitvoerder.

De helft van de ondervraagden weet echter niet wat  ze kunnen doen om het wegvallen van een inkomen door overlijden op te vangen. Voor mensen die  zich verder willen verdiepen in hun nabestaandenpensioen bestaat sinds kort een handige tool: Geldwijzer Nabestaanden. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de pensioenspecialisten van VMD Koster.