Mogelijkheden uitkering pensioen vragen om pensioencoach

Mogelijkheden uitkering pensioen vragen om pensioencoach

Vrijdag 16 februari 2018

Mogelijkheden uitkering pensioen vragen om pensioencoach

Werknemers krijgen meer keuzevrijheid voor hun pensioen. Zij kunnen voortaan kiezen voor een vaste óf variabele pensioenuitkering. Nog maar weinig mensen maken echter gebruik van de mogelijkheden om het maximale uit hun pensioen te halen. Tijd voor een pensioencoach van VMD Koster dus.

 Verschil tussen vast en variabel pensioen

De vaste pensioenuitkering is een keuze voor zekerheid. De werknemer koopt in één keer een vaste pensioenuitkering voor de rest van zijn pensioenjaren. Hij weet daardoor precies hoeveel geld hij elke maand krijgt. Bij de variabele pensioenuitkering wordt ook na de pensioendatum een deel van het pensioenkapitaal belegd. Daardoor wisselt de hoogte van het maandelijkse pensioen per jaar. Deze keuze biedt dus minder zekerheid, maar levert naar verwachting wel méér op.

Voorsorteren voor vaste of variabele uitkering

Werknemers maken pas als ze met pensioen gaan een definitieve keuze voor een vast of variabel pensioen. Toch is het verstandig dat zij nú al rekening houden met de keuze die zij straks maken. Want dan kunnen ze met hun beleggingen alvast ‘voorsorteren’ op deze keuze. Zodat hun pensioen zich ontwikkelt op een manier die bij hen past.

Wat doet de pensioencoach?

Weten de deelnemers aan de pensioenregeling van uw bedrijf wat zij zelf kunnen doen om hun pensioen te verbeteren? Wij kunnen u en uw werknemers helpen met pensioencoaching. Zo krijgen ze meer inzicht in de kansen die er liggen en kunnen ze zelf handelen om hun pensioen te verbeteren.