Meer pensioen opbouwen met een excedentregeling

Meer pensioen opbouwen met een excedentregeling

Maandag 6 mei 2019

Meer pensioen opbouwen met een excedentregeling

Als werkgever kunt u werknemers met een hoger inkomen een excedentregeling bieden. Hiermee kunnen zij extra pensioen opbouwen. Onze pensioenadviseurs leggen uit hoe de excedent pensioenregeling werkt.

Pensioenopbouw boven de salarisgrens

Excedent regelingen kunnen bijvoorbeeld een pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds aanvullen wanneer daar slechts tot een bepaalde salarisgrens opbouw mogelijk is. De excedent regeling is bedoeld voor werknemers met een salaris dat boven het maximum van de bestaande pensioenregeling ligt. Zo kunnen werknemers met hoge inkomens toch een volwaardig pensioen op bouwen.

Feiten over de excedentegeling

  • Bij een excedentregeling kan het zowel om ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen als arbeidsongeschiktheidspensioen gaan.
  • Een excedentregeling kan worden ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder dan de uitvoerde die de basisregeling uitvoert.
  • Meestal heeft een excedentregeling de vorm van een beschikbare premieregeling. Daarbij ligt de premie vast en hangt het uiteindelijke pensioen af van de beleggingsopbrengsten en de rentestand op de pensioendatum.

Meer weten over de excedentregeling?

Op onze website pensioen.com leest u meer over de excedent regeling. Maar natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de pensioenadviseurs van VMD Koster. Bel 0172 611 116 of vul het contactformulier in.