Let op: kosten contra-expert niet altijd volledig vergoed

Let op: kosten contra-expert niet altijd volledig vergoed

Maandag 3 oktober 2016

Let op: kosten contra-expert niet altijd volledig vergoed

Bij een grote schade adviseren wij vaak om een contra-expert in te schakelen. Een technische deskundige die – samen met ons, als uw verzekeringsadviseur – zorgt dat de schade correct wordt afgewikkeld. Maar wie betaalt de kosten van deze contra-expert als u deze inschakelt bij een schademelding op uw bedrijfsverzekeringen?

Wanneer kunt u een contra-expert inschakelen?

Verzekeraars laten schades altijd onderzoeken en taxeren door goed gekwalificeerde deskundigen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij het altijd eens zijn met de schadebepaling van deze deskundige. Of misschien zijn we van mening dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd. U mag in dat geval zelf een deskundige inschakelen. Doe dit wel in overleg met ons. We moeten immers samen uw belangen goed verdedigen.

Uw verzekeraar betaalt de kosten, maar niet onbeperkt

In de meeste gevallen betaalt de brandverzekeraar de kosten van de contra-expert. Maar let op: de kosten die vergoed worden, zijn wel gemaximeerd. De polisvoorwaarden bepalen dat de redelijke kosten voor contra-expertise vergoed worden. In de praktijk betekent dit dat de verzekeraar de maximum vergoeding beperkt tot het bedrag dat aan de eigen expert betaald is. Natuurlijk informeren mijn collega’s en ik u hier vooraf over zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Voor de autoverzekering en aansprakelijkheidsverzekering is in de polisvoorwaarden niets geregeld voor de vergoeding van de kosten. Voor deze verzekeringen bespreken wij als uw adviseur dit per geval vooraf met de verzekeraar.

Wanneer vergoedt de verzekeraar de kosten niet (volledig)?

De kosten van de contra-expert komen niet altijd voor vergoeding in aanmerking. Ten eerste moet het redelijk zijn dat de contra-expert is ingeschakeld. Ten tweede moet de omvang van de kosten redelijk zijn. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of aan deze twee eisen is voldaan. In de praktijk blijkt dat dit nog wel eens tot discussie leidt. Zorg dus dat de contra-expert ingeschakeld wordt in overleg met ons. Zo voorkomen we vervelende verrassingen.

Wat is een SLA en waarom is de SLA belangrijk bij het inschakelen van een contra-expert?

SLA staat voor Service Level Agreement. Hierin worden afspraken vastgelegd tussen de contra-expert en degene die de contra-expertise aanvraagt. Wij hebben jarenlange ervaring met het inschakelen van contra-expertises. Wij hebben een selectie gemaakt van de bureaus op basis van ervaringen en afspraken. De ervaring dat ze de kennis over alle schade-oorzaken in huis hebben, dat ze onafhankelijk van verzekeraars blijven en dat ze voor uw belangen staan en niet voor het aantal uren dat ze denken te kunnen declareren. Wij zijn met deze bureaus doorlopend in overleg om de afgesloten SLA’s te handhaven en waar nodig te verbeteren.

De afspraken in de SLA’s gaan zowel over de prijs als over de kwaliteit van het werk. Dit scheelt een hoop problemen! Met deze afspraken beschermen wij uw klantbelang. De contra-expert treedt op als een verlengstuk van onze service en dienstverlening en moet dus ook goed zijn.

Advies over uw bedrijfsverzekeringen