Langdurend verzuim door stress

Langdurend verzuim door stress

Vrijdag 15 december 2023

Langdurend verzuim door stress

Nederlanders zijn steeds vaker maandenlang afwezig op hun werk vanwege heftige psychische klachten, zoals burn-outs en depressies. In 2023 steeg het langdurend verzuim door stressgerelateerde klachten met bijna 8,5 procent. Dit blijkt uit cijfers van arbodiensten.

Als wordt gekeken naar alle oorzaken, lag het gemiddelde verzuim iets lager dan in het jaar ervoor (van 4,7 naar 4,6 procent). Dat heeft onder meer te maken met het coronavirus, dat nog een sterke invloed had op het totale verzuim.

Oorzaken van stress

Ruim een vijfde van alle dagen die mensen in totaal verzuimen, komt voort uit klachten die verband houden met stress. En veel psychische klachten ontstaan op de werkvloer. Bij 60 procent van de mensen die langdurig uitvallen is er een relatie met het werk. Vaak is stress een reactie op werk dat overvraagt.

In 40 procent van de gevallen speelt gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer een rol. Denk aan mantelzorg, een echtscheiding of aan financiële zorgen. Die problemen kunnen veel impact hebben op de werkprestaties. Het is daarom belangrijk dat werkgevers oog hebben voor een persoonlijke aanpak van elke werknemer.

Investeren in preventie

Langdurig uitval is met juiste en tijdige ondersteuning vaak te voorkomen. Dat kan door te investeren in het herkennen van de signalen en het aanpakken van de oorzaken. Zoals een preventief medisch onderzoek, dat inzicht geeft in de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. Andere punten die werkgevers op kunnen pakken:

Inzetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de belasting van het werk, maar wij adviseren om verder te kijken. Door ook in te zetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, verklein je de kans op uitval door werkstress. Wij gaan hier graag met je over in gesprek. Bel 0172 611 116 om een afspraak in te plannen.

Contact opnemen met onze adviseurs