Laat geen steken vallen: goed werkgeverschap tijdens ziekte

Laat geen steken vallen: goed werkgeverschap tijdens ziekte

Maandag 27 november 2023

Laat geen steken vallen: goed werkgeverschap tijdens ziekte

Een langdurig zieke werknemer medewerker is al vervelend genoeg. Maar als de werkgever niet tijdig de juiste stappen zet, kan het probleem snel verergeren. Re-integratiemogelijkheden komen in gevaar en loonacties liggen op de loer. Voor werkgevers is het daarom belangrijk het verzuimbeleid op orde te hebben – het liefst ruim voordat de situatie daarom vraagt.

Vaak is de verzuimaanpak in een organisatie belegd bij collega’s met een breder takenpakket. Dit brengt risico’s met zich mee, in het bijzonder voor bedrijven die weinig met (langdurig) ziekteverzuim te maken hebben gehad. Vaak verdiepen werkgevers zich pas in de materie zodra een collega langer dan gebruikelijk ziek thuis zit.

Advies over de verzuimaanpak

Direct actie nodig bij een zieke medewerker

Bij langdurig verzuim dringt deze vraag zich op: wat wordt er van mij als werkgever verwacht? Als je die vraag stelt, loop je eigenlijk al achter de feiten aan. Want de wetgever eist van de werkgever al vanaf week één actie. Het melden van de ziekte, het maken van een probleemanalyse, het opstellen van een Plan van Aanpak en het bijhouden van een re-integratiedossier – het zijn slechts een paar van de acties die van de werkgever worden verwacht. Tekortkomingen op welk punt dan ook kunnen zowel werkgever als werknemer zwaar komen te staan.

Een gebrekkig re-integratiedossier bijvoorbeeld kan ertoe leiden dat het UWV, na twee jaar ziekte, oordeelt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingezet voor re-integratie. Het UWV kan dan een loonsanctie opleggen, waardoor de werkgever nog een extra jaar het salaris moet doorbetalen.

Deadlines vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter

Daarnaast tikken er allerlei klokken: bij ziekte zijn er wel negen deadlines waar de werkgever rekening mee moet houden, die variëren van de eerste week na ziekmelding tot de twintigste maand en de 87ste week. Staan die allemaal in je agenda?

Als adviseur spelen wij hier natuurlijk ook een rol. Bijvoorbeeld toen een werkgever met een arbodienstcontract via VMD Koster kreeg te maken met een werknemer die al tien maanden ziek thuis zit. Ondanks dat het bedrijf weinig ervaring had met langdurige ziekte, heeft het nergens steken laten vallen.

Vanaf het moment van ziekmelding hebben we de werkgever proactief ondersteund. Het re-integratiedossier is op orde, we bereiden de eerstejaarsevaluatie voor en onderzoeken de mogelijkheden voor een tweedespoortraject (deadline 52 weken). Ook bespreken we met de medewerker de aanstaande salarisverlaging tot 70 procent.

WGA-hiaat verzekeren bespaart veel problemen

Daar komt bij dat de werkgever in dit voorbeeld in een eerder stadium had gekozen voor een WGA-hiaatverzekering. Mocht de werknemer na twee jaar nog steeds ziek zijn, dan wordt het salaris dankzij deze verzekering niet verder verlaagd. Hiermee behoedt de werkgever de werknemer voor een armoedeval, want de povere loondoorbetaling vanuit het UWV kan zorgen voor grote financiële problemen. Verkoop van de eigen woning is daarbij eerder regel dan uitzondering.

Goed werkgeverschap bij ziekte

Door de acties van de werkgever wordt de werknemer vanaf de eerste ziekmelding ondersteund en loopt die geen risico op verdere financiële problemen. Tegelijkertijd sluit de werkgever risico’s uit en neemt de kans op succesvolle re-integratie van de medewerker toe. Daarmee geef je blijk van goed werkgeverschap én van goed ondernemerschap. Maar dan moet je er wel op tijd bij zijn. Repareer het dak nu de zon nog schijnt!

Adviesgesprek verzuimaanpak