Kunnen bestuurders ook privé aansprakelijk worden gesteld?

Kunnen bestuurders ook privé aansprakelijk worden gesteld?

Woensdag 22 juni 2016

Kunnen bestuurders ook privé aansprakelijk worden gesteld?

Stel u neemt plaats in het bestuur van de plaatselijke hockeyvereniging. U krijgt de buitenkans het terrein te verhuren voor het geven van een concert. Dit pakt echter niet goed uit. Het hockeyveld heeft forse schade opgelopen. De herstelwerkzaamheden betekenen een financiële strop voor de vereniging. Kunt u aansprakelijk gesteld worden? En bent u dan ook privé aansprakelijk? Het antwoord op beide vragen is 'ja'.

Nog een voorbeeld

U bent eigenaar van een reclamebureau en verzorgt een reclameactie van een wasmiddelenproducent. De respons op deze actie was veel hoger dan verwacht. Daardoor waren de kosten ook aanmerkelijk hoger dan door uw bureau was voorgerekend. Omdat u als bestuurder zich volledig met de bedrijfsvoering en dit contract had beziggehouden, wordt u na het faillissement van de BV persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het restant van de vordering.

Het risico op een claim neemt toe

Misschien herkent u zich niet helemaal in de voorbeelden, maar hopelijk beseft u wel het gevaar dat u als bestuurder loopt. Wanneer u wordt aangesteld in een bestuursfunctie, is het verstandig stil te staan bij de risico’s die daar op aansprakelijkheidsgebied aan kleven. Want het komt steeds vaker voor dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld. Schadelijdende partijen zijn vaker van mening dat de veroorzaker degene is die de schade ook moet betalen. Ook is er in toenemende mate sprake van agressiever claimgedrag.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is de oplossing

De Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering (BCA) dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor vermeende of gebleken fouten begaan in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder, toezichthouder of commissaris. Een BCA is van belang voor verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Klik hier voor meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid.