Kunnen bestuurders ook privé aansprakelijk worden gesteld?

Kunnen bestuurders ook privé aansprakelijk worden gesteld?

Woensdag 14 december 2022

Kunnen bestuurders ook privé aansprakelijk worden gesteld?

Ben je bestuurder van een bedrijf, stichting of vereniging? Dan is ons advies om uit te zoeken of er een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen is afgesloten. Aan de hand van twee voorbeelden laten we je zien hoe belangrijk dit is.

Voorbeeld: bestuurder van een sportvereniging maakt een verkeerde beslissing

Stel je neemt plaats in het bestuur van een sportvereniging. En je krijgt de buitenkans het terrein te verhuren voor het geven van een concert. Dit pakt echter niet goed uit. Het veld heeft forse schade opgelopen. De herstelwerkzaamheden betekenen een financiële strop voor de vereniging. Kan jij als bestuurslid dan aansprakelijk gesteld worden? En ben je dan ook privé aansprakelijk? Het antwoord op beide vragen is ja.

Voorbeeld: eigenaar reclamebureau verantwoordelijk voor actie die verkeerd uitpakt

Of je bent eigenaar van een reclamebureau en verzorgt een reclameactie van een wasmiddelenproducent. De respons op deze actie is veel hoger dan verwacht. Daardoor zijn de kosten ook aanmerkelijk hoger dan door jouw bureau was voorgerekend. Omdat je als bestuurder je volledig met de bedrijfsvoering en dit contract had beziggehouden, word je na het faillissement van de BV persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het restant van de vordering.

Het risico op een claim neemt toe

Misschien zijn deze voorbeelden niet herkenbaar, maar hopelijk besef je wel het risico dat je als bestuurder loopt. Wanneer u wordt aangesteld in een bestuursfunctie, is het verstandig stil te staan bij de risico’s die daar op het gebied van aansprakelijkheid aan kleven. Want het komt regelmatig voor dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld. En als er geen verzekering is, kan je daar als bestuurder zelf voor opdraaien.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is de oplossing

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ook bekend als bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering, afgekort tot BCA) dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor vermeende of gebleken fouten begaan in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder, toezichthouder of commissaris. Een BCA is van belang voor verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Bel 0172 611 116 voor persoonlijk advies over deze verzekering of vraag direct een offerte aan.

Offerte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering