Kosten loondoorbetaling zieke medewerkers lopen op

Kosten loondoorbetaling zieke medewerkers lopen op

Maandag 10 juni 2024

Belang verzuimverzekering: kosten loondoorbetaling zieke medewerkers lopen op

Het verzuim in Nederland is in 2023 licht gedaald. Toch zijn er nog steeds ontwikkelingen die negatieve gevolgen hebben voor werkgevers. Zo zijn de (loon)kosten harder gestegen dan eerdere jaren. Ook blijft er een enorme vraag naar werknemers. Voor 100 werkzoekenden zijn er 114 vacatures beschikbaar. Daarnaast stijgt het psychisch verzuim nog steeds, vooral onder jongere werknemers. 

De kans dat je werknemers (langdurig) ziek worden, is dus zeer reëel. Ben je hier niet goed op voorbereid als mkb’er? Dan kunnen extra (loon)kosten, omzetverlies en verhoogde werkdruk de vooruitgang van je organisatie tegenhouden. Wij bespreken de laatste verzuimcijfers en de risico’s voor ondernemers als er geen verzuimverzekering is. 

Risico voor ondernemers: loondoorbetaling zieke medewerkers

Je bent verplicht het loon van je zieke werknemer gedurende twee jaar (maximaal 104 weken) voor minimaal 70% door te betalen. Is dit bedrag lager dan het minimumloon? Dan moet je dit tijdens het eerste ziektejaar aanvullen tot het minimumloon. Zonder verzuimverzekering ben je zelf verantwoordelijk voor deze loondoorbetalingsplicht. Het is aan jou om te bepalen of je dit kunt opvangen. Over het algemeen kunnen grotere bedrijven verzuimkosten makkelijker zelf opvangen dan kleinere organisaties. 

Verzuim kostte het bedrijfsleven ruim 23 miljard euro in 2023

Een zieke werknemer kostte een werkgever gemiddeld ruim € 350 per dag. Het gaat dan om loondoorbetaling, vervanging, omzetverlies en de kosten voor verzuimbegeleiding (intern en de arbodienst). Met meer dan 8 miljoen werknemers en een gemiddelde verzuimduur van 8,2 werkdagen kost het verzuim de BV Nederland in 2023 ruim 23 miljard euro.  

Risico voor ondernemers: re-integreren van een zieke werknemer kost tijd en geld

Als werkgever ben je samen met je zieke werknemer verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie. Dat staat onder andere in de Wet verbetering poortwachter en in de Arbowet. Dit betekent dat je verschillende administratieve verplichtingen hebt als werkgever. Kun je als werkgever niet aantonen dat je genoeg hebt gedaan aan de re-integratie? Dan kan het zijn dat je ook tijdens het derde ziektejaar loon moet doorbetalen.  

Met een verzuimverzekering met arbodienstverlening heb je een vast contactpersoon, zoals een casemanager. Die kan jou en je werknemer direct begeleiden na een ziekmelding. Daardoor is de kans op sneller en duurzaam herstel groter. Een casemanager is op de hoogte van de regels en wetten rond ziekte. En neemt jou veel werk uit handen.

Verzuim beperken: let op de werkdruk

Het grootste deel van de werknemers (73,8%) geeft aan dat de oorzaak van hun verzuim niet in het werk ligt. Werknemers die verzuimen door werk (27,7%) geven aan dat dit meestal komt door een te hoge werkdruk. Een paar zaken om rekening mee te houden:

  • Het aantal werknemers met burn-out gerelateerde klachten is iets gedaald in 2023, maar het komt nog steeds veel meer voor dan voor de coronapandemie. Het gaat dan om stressklachten die op de lange termijn flinke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van werknemers.
  • Vooral het psychische verzuim onder jongere werknemers blijft zorgwekkend. De oorzaken zijn prestatiedruk, onzekerheden in het leven en sociale druk. Werknemers met psychische klachten kunnen nog steeds niet snel geholpen worden. Dit komt bijvoorbeeld door een tekort aan werknemers in de zorg en het hoge ziekteverzuim in de sector.
  • De aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in Nederland wordt groter. PSA gaat over stress als gevolg van factoren op werk, zoals een te hoge werkdruk, of ingrijpende gebeurtenissen. Ook ongewenst gedrag kan zorgen voor stress. Dit kan uiteindelijk leiden tot lichamelijke of psychische klachten en als deze klachten te lang aanhouden tot lang verzuim.

De voordelen van een verzuimverzekering bij VMD Koster

  • Je krijgt volledig onafhankelijk advies.
  • Is het verstandig een verzekering af te sluiten? Dan komt er een vergelijking van de beste aanbieders. Zo weet je zeker dat de dekking en premie het best haalbare zijn.
  • Voor ieder bedrijf vinden we een oplossing die aansluit bij het personeelsbestand en de activiteiten.
  • Wij kijken verder dan alleen verzekeren. Wij ondersteunen bij de totale verzuimaanpak.

>Belang verzuimverzekering: kosten loondoorbetaling zieke medewerkers lopen op