Klimaatverandering: extreem weer veroorzaakt steeds meer schade

Klimaatverandering: extreem weer veroorzaakt steeds meer schade

Woensdag 31 juli 2019

Klimaatverandering: hoe uw bedrijf schade door extreem weer voorkomt 

Extreme weersomstandigheden veroorzaken steeds meer schade. En de meeste klimaatwetenschappers verwachten dat het er de komende decennia niet beter op wordt. Het is niet zozeer dat er meer stormen en droogteperioden zijn, maar dat deze vooral heviger en extremer zijn. In Nederland zorgen vooral storm met regen, hagel of bliksem, overstroming en droogte voor problemen. Hoe beschermt u uw bedrijf hier zoveel mogelijk tegen?

Overstroming en schade aan uw inventaris en goederen

In Nederland komen overstromingen vooral lokaal voor, bijvoorbeeld op plekken waar rioleringssystemen niet voldoende capaciteit hebben om regenwater af te voeren. De gevolgen zijn vaak groter dan men denkt. Want het is geen schoon water dat een bedrijf binnenkomt, maar een modderstroom die ingrijpende schoonmaak nodig maakt. Apparatuur en machines worden bovendien vaak elektronisch geregeld. Elektronica is kwetsbaar en kan ook na schoonmaak kuren vertonen doordat het aan water en modder is blootgesteld.

Preventietips om schade te voorkomen bij een overstroming

 • Zet tanks, zoals diesel en gastanks, vast
 • Breng bij overstromingsgevaar apparatuur naar hoger gelegen plekken
 • Breng verplaatsbare goederen in veiligheid
 • Bouw productie gecontroleerd af
 • Sluit elektriciteit gecontroleerd af
 • Seal gevoelige apparatuur
 • Zet geen gevoelige apparatuur in kelders
 • Breng drempels en barrières aan rond laaggelegen toegangen tot het gebouw

Hevige regenval en instortingsgevaar van het dak

Na hevige regenval kunnen daken instorten. De voornaamste oorzaken zijn het ontbreken of verkeerd plaatsen van noodafvoeren en onvoldoende afvoercapaciteit of slecht functionerende afvoeren. Per jaar storten in Nederland zo’n twintig daken in door water- of sneeuwoverlast. Het is dus zaak te zorgen voor goed functionerende waterafvoeren.
Maatregelen tegen dakinstorting

 • Zorg voor een helling (afschot) van minimaal 1,6% om te voorkomen dat water zich in de dakbedekking ophoopt
 • Breng een dampremmende laag aan, zodat ook waterdamp zich niet in de dakbedekking kan ophopen
 • Zorg voor voldoende overloopmogelijkheden door middel van een noodafvoersysteem
 • Breng compartimenten aan, zodat niet het volledige dak instort als het toch mis gaat
 • Inspecteer het dak minimaal twee keer per jaar
 • Maak een onderhoudsplanning en voorkom vervuiling

Risicobeheer bij langdurige droogte

Door de toegenomen kans op extreme hitte en droogte kunnen we eerder te maken krijgen met natuurbranden. Maar ook planten en boemen naast een gebouw geven al een verhoogd risico. Omdat er tegenwoordig vaak buiten gerookt wordt, is de kans dat weggeworpen peuken schade aanrichten toegenomen.

Maatregelen om brandschade door droogte te voorkomen

 • Zorg voor buitenasbakken
 • Richt rookplaatsen in op een veilige plaats
 • Attendeer medewerkers erop om extra voorzichtig te zijn met vuur
 • Zorg voor aanwezigheid goede blusapparatuur
 • Houd begroeiing rond de gebouwen laag